banner94

10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 800.000 kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir. Her kırk saniyede bir kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir.

10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 800.000 kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir. Her kırk saniyede bir kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir.

uğur demirbaş
uğur demirbaş
08 Eylül 2016 Perşembe 23:40
901 Okunma
10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 800.000 kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir. Her kırk saniyede bir kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir.

Ölümle sonuçlanmış intiharların yanı sıra yine her yıl, yaklaşık 10 ila 20 milyon kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirilmektedir ki bu her 3 saniyede 1 kişinin intihar girişiminde bulunduğu anlamına gelir. Acı dalgasının etkisi, intiharla yakınını kaybetme sonucu yas tutan veya canına kıymaya çalışan bir yakına sahip olan oldukça çok insan olduğu anlamına gelir. Ve bu, intiharın "önlenebilir" olmasına rağmen gerçekleşmektedir. 
İntihar birden fazla etkene bağlı gelişen, ancak büyük ölçüde ruhsal hastalıklar zemininde ortaya çıkan bir davranıştır. Başta depresyon olmak üzere ruhsal hastalıklar intihar riskinde 10 kat artışa sebep olmaktadır. İlişki sorunları, ekonomik kayıplar, yalnızlık, düş kırıklığı, utanç, aşağılanma, başarısızlık, aile içi çatışmalar gibi zorlayıcı hayat olayları da intihar riski ile ilişkili bulunmuştur; ancak bu risk faktörleri genellikle tek başına intihar sebebi değildir. Bir çok risk faktörü, ruhsal hastalıklarla birlikte olduğunda intihar eğilimi artabilir. 
İntiharın tümüyle önüne geçmek mümkün değildir; ancak intiharı önleme çalışmaları ile Avrupa’da bir çok ülkede gösterildiği gibi intihar oranlarını azaltmak mümkündür. İntiharların %90’ında bir psikiyatrik tanı varlığı gösterilmiş olmasına rağmen, beklenenin aksine bu kişilerin yalnız dörtte biri ölümleri öncesinde bir sağlık kuruluşuna başvurmuşlardır. Ancak bu kişiler % 75 lere varan oranda intihar edeceklerini ya doğrudan söylemiş ya da ima etmişlerdir. Bu durumda, intihar konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak hayat kurtarıcı olabilecektir. Dünya İntiharı Önleme Günü de bu konuya dikkatlerin çekildiği bir gün olarak değerlendirilmektedir. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü her yıl intihar sonucu yitirilen yaşamlara, sadece kaybedilen hayatlara değil kaybedilen kişilerin yakınlarındaki yıkıcı etkilere ve intihardan etkilenmiş hayatlara odaklanma imkanı sunmaktadır.  
Dünya İntiharı Önleme Günü’nün 2016 yılı temasını da oluşturan şu üç kelime “Bağlantı kurma, iletişim ve önemseme” intiharı önlemenin odak noktalarıdır. 
Bağlantı kurma 
İntihar nedeniyle sevdiği birini kaybeden ya da intihar girişiminde bulunmuş kişilerle kurulan destekleyici iletişimler intiharı önleme çabalarının daha ileri götürülmesinde çok önemlidir. Bireysel intiharın her biri farklı olmasına rağmen çıkarılması gereken ortak bazı dersler vardır. İntiharla bir yakınını kaybeden veya intiharın eşiğindeyken destek görmüş bir kişi, insanın bu yolculukta nasıl daha ileriye taşındığına dair bir iç görü sağlayabilir. İntihardan sonra kişinin yas tuttuğu ve kendisinde intihar duyguları olduğu çoğu zamanda bu kişilerin desteğe ihtiyacı vardır. Onları gözetmek ve iyi olduklarını kontrol etmek büyük bir fark yaratabilir. Sosyal bağlılık intiharda koruyucudur, bu yüzden bağlantısız hale gelmiş bir kişi için orada olmak hayat kurtarıcı bir hamledir.  
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden bdbe4e0c-743d-41bc-8b9d-d955a3022436 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
İletişim 
İntiharla mücadelede “açık iletişim” hayati önem taşımaktadır. Çoğu toplumda intiharın üzeri sessizce örtülür. Bu konudaki mitleri ve bunu çevreleyen damgalamayı ortadan kaldırmak için diğer sağlık sorunları gibi intiharı da tartışmamız gerekir. 
İntihara karşı savunmasız olan kişilerle etkili iletişime geçmesi için diğer insanların donanımlı hale getirilmesi intiharı önleme stratejilerinin önemli bir parçasıdır. İntihar konusunu açmak güçtür ve bu tür konuşmalardan genellikle kaçınılır. Ancak yardımcı olan bazı ipuçları vardır. Bunların çoğu, şefkat ve empati göstermek ve yargılamadan dinlemekle ilgilidir. Aşırı intihar düşüncesi boyutunda olan kişiler sıklıkla başkalarıyla duyarlılıkla yürütülen görüşmelerden bu durumdan kurtulmak için yarar gördüklerini söylemektedir.  
Medya da intiharı önlemede önemli bir role sahiptir. İntihar haberlerinin bazı veriliş şekilleri intihar oranlarının yükselmesi ile ilişkili bulunurken bazı veriliş şekillerinin ise intihardan koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir.  
Önemseme 
Dünyadaki tüm bağlantı ve iletişimler nihai bileşen olmadan etkili değildir. Bu bileşen “önemseme”dir. Bu konuda politikacıların, klinisyenlerin, hizmet personelinin ve toplumun yeterli önemi göstermesine ihtiyaç duyulmaktadır. En önemlisi, bizim kendimizin konuyu önemsediğimizden emin olmamız gerekir. Zorluk içinde olan kişilere dikkat etmek ve hikayelerini kendi istedikleri tarzda ve kendi temposunda anlatmalarına izin vermek durumundayız. İntihardan etkilenmiş kişilerin bu konuda bize öğreteceği çok şey vardır.  
10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışmaları 
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında her yıl Eylül ayı boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları il düzeyinde yürütülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda iki kez genel katılıma açık olarak “Ankara İntiharı Önleme Sempozyumu” düzenlenmiş; gazete haberleri, radyo programları ve sosyal medya ortamları vasıtasıyla halka yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. İldeki sağlık kurumlarında stantlar, afişler ve broşürlerle farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Tüm il genelinde halka yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu yıl da Eylül ayı boyunca intiharın önlenmesi konusundaki farkındalık çalışmalarına Müdürlüğümüzce devam edilecektir. 

2016 Dünya İntiharı Önleme Günü: Bağ kur, İletişime geç ve Önemse 
Uluslar arası İntiharı Önleme Derneğinin (International Association for Suicide Prevention-IASP) 2016 Teması Hakkındaki Açıklaması  
Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl dünya çapında 800.000 kişi intihar sonucu hayatını kaybetmektedir ki bu her kırk saniyede bir insan anlamına geliyor. Bunun 25 katı kadar da intihar girişiminde bulunmaktadır. Acı dalgasının etkisi, intiharla yakınını kaybetme sonucu yas tutan veya canına kıymaya çalışan bir yakına sahip olan oldukça çok insan olduğu anlamına gelir. Ve bu, intiharın "önlenebilir" olmasına rağmen gerçekleşmektedir. 
Dünya İntiharı Önleme Günü’nün 2016 yılı temasını da oluşturan şu üç kelime “Bağlantı kurma, iletişim ve önemseme” intiharı önlemenin odak noktalarıdır. 
Bağlantı kurma 
İntihar nedeniyle sevdiği birini kaybeden ya da intihar girişiminde bulunmuş kişilerle kurulan destekleyici iletişimler intiharı önleme çabalarının daha ileri götürülmesinde çok önemlidir. Bireysel intiharın her biri farklı olmasına rağmen çıkarılması gereken ortak bazı dersler vardır. İntiharın eşiğinde olan kişiler, onları koruyan ya da hayatı kutsayan bir hareket tarzı seçmelerine yardımcı olan olay ve koşulların karmaşık etkileşimini anlamamıza yardım eder. İntiharla bir yakınını kaybeden veya intiharın eşiğindeyken destek görmüş bir kişi, insanın bu yolculukta nasıl daha ileriye taşındığına dair bir iç görü sağlayabilir. Sadece intihardan etkilenen kişilerin sayısı müthiş bir iletişim ağı oluşturur. 
Tabi ki bu iletişimler iki yönlü olmalıdır. İntihardan sonra kişinin yas tuttuğu ve kendisinde intihar duyguları olduğu çoğu zamanda bu kişilerin desteğe ihtiyacı vardır. Onları gözetmek ve iyi olduklarını kontrol etmek büyük bir fark yaratabilir. Sosyal bağlılık intiharda koruyucudur, bu yüzden bağlantısız hale gelmiş bir kişi için orada olmak hayat kurtarıcı bir hamledir. Resmi ya da gayri resmi desteklerle onlarla bağlantıda olmak intiharı önlemeye yardımcıdır. Bireyler, kurumlar ve toplumun tümünün burada bir sorumluluğu vardır. 
İletişim 
İntiharla mücadelede “açık iletişim” hayati önem taşımaktadır. Çoğu toplumda intihar sessizlikle örtülür veya kısık tonlarda konuşulur. Bu konudaki mitleri ve 
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden bdbe4e0c-743d-41bc-8b9d-d955a3022436 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
bunu çevreleyen damgalamayı ortadan kaldırmak için diğer sağlık sorunları gibi intiharı da tartışmamız gerekir. Tabi ki bugüne kadarki çalışmalara yeterli dikkatin verilmediği ya da bununla intiharı normalleştirmeyi istediğimiz söylenemez.  
İntihara karşı savunmasız olan kişilerle etkili iletişime geçmesi için diğer insanların donanımlı hale getirilmesi intiharı önleme stratejilerinin önemli bir parçasıdır. İntihar konusunu açmak güçtür ve bu tür konuşmalardan genellikle kaçınılır. Ancak yardımcı olan bazı ipuçları vardır. Bunların çoğu, şefkat ve empati göstermek ve yargılamadan dinlemekle ilgilidir. Aşırı intihar düşüncesi boyutunda olan kişiler sıklıkla başkalarıyla duyarlılıkla yürütülen görüşmelerden bu durumdan kurtulmak için yarar gördüklerini söylemektedir.  
Medya da intiharı önlemede önemli bir role sahiptir. İntihar haberlerinin bazı veriliş şekilleri (örneğin öne çıkan ve belirgin hikayeler) intihar oranlarının yükselmesi ile ilişkili bulunurken bazı veriliş şekillerinin ise (örneğin intihar krizlerini betimleyen) intihardan koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir.  
Önemseme 
Dünyadaki tüm bağlantı ve iletişimler nihai bileşen olmadan etkili değildir. Bu bileşen “önemseme”dir. Bu konuda politika yapıcılar ve planlayıcıların yeterli önemi göstermesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, klinisyenlerin ve hizmet sunucuların da buna yeterince önem vermesi gerekir. Toplumların da yüksek riskli olabilecek kişileri tespit etme ve destek olma konusuna yeterince önem vermesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
En önemlisi, bizim kendimizin konuyu önemsediğimizden emin olmamız gerekir. Zorluk içinde olan kişilere dikkat etmek ve hikayelerini kendi istedikleri tarzda ve kendi temposunda anlatmalarına izin vermek durumundayız. İntihardan etkilenmiş kişilerin bu konuda bize öğreteceği çok şey vardır. 
Son Güncelleme: 10.09.2016 01:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner89

banner83

banner26