banner94
 İlçemizde genel kültür:
   
Çok farklı tarifleri yapılan ve farklı algılanabilen kültür; ”kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve kalıplaşmış davranış biçimlerinin birikimi.” olarak açıklanabilir. 
 
Giyim, beslenme, ikamet ve çalışma araçları gibi maddî unsurları yanında, sosyo-ekonomik teşkilât, hukuk, ahlâk, gelenek, görenek, inanç, değerler ve idealler gibi manevî unsurlara da sahip olan kültür, bu özellikleri ile toplumları birbirinden ayırmada önemli bir fonksiyon icra eder.
 
İlçemiz, taşıdığı bu özellikleri ile çevre ilçelerden farklı olduğu gibi, içerde de bölgeler ve hatta köyler arasında bile farklılıkları bünyesinde bulundurmaktadır. Meselâ, Güvem bölgesi ağız ve yapı olarak diğer bölgelerden ayrılır, Pazar bölgesi adet ve gelenekleri Çeltikçi’ye benzemez, Çeltikçi’ nin giyim ve beslenme tarzı farklı özellikler arzeder. Köylerimizde dayanışma ve yardımlaşma belirgin olarak görünürken, ilçe merkezinde gittikçe artan bir ferdiyetçilik hakimdir.
 
İlk ve orta öğretimde, bir çok ilimizde olmayan bir okullaşma imkânı yakalanan ilçemizde, bunun tersine ülke genelinde olduğu gibi kültürel etkinlikler oldukça zayıftır. Bunda büyük ölçüde sistemin kusuru var.
 
İlçemizin merkez nüfusu 17.000 civarında olduğu halde, satılan günlük gazete sayısı ortalama 600 kadardır. Bunun da çoğu eminiz ki spor ve magazin haberleri ile dolu sansasyon ve promosyon gazeteleridir. Haftalık ve aylık satılan dergi miktarı da 30 civarında olup bu sayılar oldukça düşük ve düşündürücüdür.
 
İlçemiz halk kütüphanesi, sadece öğrencilerin yazılı ödev yapmak üzere, bazı yetişkinlerin de gazete okumaya geldiği bir mekândır. Zaten okuma ve araştırma için fizik olarak uygun olmayan bu kurumda, üst kademe yöneticilerinin Türk kültürüne yabancı ve hasmane zihniyetleri sebebiyle, kültürümüzün zengin örnekleri ile ilgili yayın bulmak da zordur.
 
1970 e kadar ilçemizde bulunan iki kapalı ve iki açık sinema, televizyonun ön plâna çıkmasıyla, sanki görevlerini tamamlayarak kapanmışlardır. Bundan sonra gezici tiyatro ekiplerinin gösterileri ve Kızılcahamam belediyesinin her yaz düzenlediği “Sinema günleri” kampanyası ile vizyona yeni giren filmleri halkın izlemesine sunması bu açığı biraz olsun kapatıyor.
 
İlçede sadece müzik yayını yapan bir radyo var. Kısıtlı teknik imkân ve personel ile kültür ve haber ağırlıklı yayın yapmaya çalışan KBRT-TV istasyonu kapanmıştır.
 
Belli başlı bir süreli yayın olmamakla beraber, 2010 yılı başından beri Kızılcahamam belediyesinin çıkardığı iki aylık haber ve kültür dergisi bu açığı kapatmaya çalışmaktadır.
 
Ancak internetin yaygınlaşması sonucu, habercilik bu alana da taşınmış olup, ilçemizde resmi makamlardan başka haber yayını yapan özel web siteleri vardır.
 
Verilere göre, ilçemizde okur-yazar oranın yıldan yıla artıyor. 1965 de % 52 olan okur-yazar oranı 1966 da % 63 e, 1970 de % 73 e, 1980 de % 84 e, 1990 da % 98 e ve 1995 de ise % 99 a çıkmış görünse de gerçek o kadar iyimser değil. 1990 genel nüfus sayımı sonuçları incelendiğinde ilçe merkezinde altı yaşın üzerindeki 11.343 kişiden 10.076 sının (% 88,8) okur-yazar olduğu, 1272 kişinin de (% 11,2) okuma-yazma bilmediği anlaşılıyor. Okuma-yazma bilenlerin % 55 i kadın, bilmeyenlerin ise % 75 i erkektir. Burada kadınların üstünlüğü görülmektedir.
 
 
 

OKUMA YAZMA BİLENLER
OKUMA YAZMA BİLMEYEN
 
TOPLAM
Bir okul bitirenler
Bir okul bitirmeyen
TOPLAM
K
E
K
E
K
E
T
K
E
K
E
T
3759
4808
752
757
5560
4516
10076
369
903
5419
5929
11348

   1990 sayımına göre ilçemizdeki 6 yaş üzeri nüfusun okur-yazarlık durumu.
 
 

İlkokul bitiren
% 63.6
Ortaokul bitiren
% 16.4
Lise bitiren
% 12
Mes. Lisesi Bitiren
% 3.1
Yük. Okul bitiren
% 4.9
 
TOPLAM
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
T
2624
2823
504
895
448
581
87
178
96
331
3759
4808
8567

  1990 sayımına göre herhangi bir okulu bitirenlerin öğrenim durumları.

banner83

banner26