banner94

EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını yapmak üzere, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY Başkanlığında, Belediye Başkanlığının 28.08.2014

EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını yapmak üzere, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY Başkanlığında, Belediye Başkanlığının 28.08.2014

uğur demirbaş
uğur demirbaş
05 Eylül 2014 Cuma 09:06
931 Okunma
EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını yapmak üzere, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY Başkanlığında, Belediye Başkanlığının 28.08.2014 Tarih ve 3988 Sayılı gündem maddelerini teşkil eden yazının tebliğine istinaden, 03 Eylül 2014 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00’da Meclis Üyelerinden; Ahmet ARSLANOĞLU, Murtaza GÜNGÖR, Uğur KALENDER, Fahrettin İLHAN, Kemal ÖZTÜRK, Songül ERGELEN, Fatih ORAL, İbrahim YILDIZ, Adem Emin ATAKUL, Yusuf ŞENGÜL, Durali UYGUN, İsa SEVER, Murat CAN, Günaydın YÜCE ve Hamis TÜFEKÇİ’nin iştiraki ile Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki mutad olarak yapılmakta olan meclis salonunda toplandı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce 05.08.2014 tarihindeki olağan olarak toplanılan Meclis toplantısının 05.08.2014 Tarih ve 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 Sayılı Meclis Kararları her bir Meclis Üyesine ayrı ayrı dağıtıldı. Alınan kararlarda herhangi bir maddi hata olmadığı tespit edildi. Müteakiben Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY, hatırlatmak üzere tebliğ edilen gündem maddelerini okudu.

G  Ü  N  D  E  M       :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Jeotermal suların sözleşmeleri ve abone durumları ile ilgili Araştırma Komisyonu   

    Raporunun görüşülmesi hususu,

4- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain 670 ada 20 parsel sayılı 6495 m2  

    miktarındaki Kızılcahamam Belediyesi ve Bizim Anadolu İlim Eğitim Kültür ve Daya-

    nışma Vakfı adına kayıtlı taşınmaz malda bulunan 3495 m2 miktarındaki Belediyemiz

    hissesinin Kız İmam-Hatip Ortaokulu veya Lisesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne

    Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden 25 yıllığına tahsisinin yapılması ile bu

    konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki veril-

    mesine ilişkin Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

5- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Çiftçi Malları    

    Koruma Meclis Üyeleri ile Murakabe Heyeti yenilenir”  hükmü gereğince 5 Asıl, 5 Yedek

    Üye’nin seçilmesi,

6- İlçemiz Kızılcahamam Akçaören Mahallesinde yerleşik alanında Akçaören Mahalle Muh-  

    tarı tarafından 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planları hazırlatılmıştır. Akçaören Mahal-

    le Muhtarı tarafından hazırlatılan Akçaören Mahallesinde yerleşik alanına ilişkin 1/5000   

    ölçekli imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyük Şehir Belediyesine sunulması ve

    1/1000 ölçekli uygulama imar planının da incelenmek üzere Meclise sunulması sonucu

    mevzu konunun 05.08.2014 Tarih ve 112 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na

    sevk edildiğinden, söz konusu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Akçay Mahallesi Belediye Pasajı alt katında Mustafa

    İSET icarında kuyumcu olarak kullanılan yer, müstecir tarafından Belediyemize teslim

    edildiğinden, boş durumda olan bu işyerinin, Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak tah-

    sis edilmesi hususunun görüşülmesi,

8- Kızılcahamam Devlet Hastanesinin 16.06.2014 Tarih ve 1411 Sayılı yazısı ve yine Devlet

    Hastanesinin 15.08.2014 Tarih ve 1851 Sayılı yazısı ile İlçemiz Yenice Mahallesinde kain

    715 ada 3 parsel sayılı mülkiyeti Maliye Hazinesi ile Kızılcahamam Belediyesine ait 7500

    m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 105 m2 Belediyemiz hissesinin Kamu Hastanele-

    ri Kurumuna Tahsis yapılması hususunun görüşülmesi,

9- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

Gündem maddelerinin okunmasından sonra gündemin birinci maddesi olan yoklama ve açılışa geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi; yoklama ve açılışı teşkil ettiğinden, yapılan yazılı yoklamada Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY ile -15- Meclis Üyesinin toplantıya iştirak ettiği ve katılımın tam olduğu ekli yazılı yoklama ile tespit edildi.

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY, açılış konuşmasında; Eylül ayı Meclis toplantımızın ve alınacak kararların İlçemize ve Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum ve 31.08.2014 tarihinde vefat eden eski Belediye Başkanlarımızdan Sayın merhum Adem ÖZBEKLER’e Allah’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. dedi.  

 

Gündemin birinci maddesi olan yoklama ve açılıştan sonra ikinci maddeye geçildi.

 

2- Gündemin ikinci maddesi; Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasını teşkil ettiğinden; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Vatanımızın ilelebed yaşaması için canını feda eden aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müteakiben İstiklal Marşımız okundu.

           

Gündemin ikinci maddesinin yerine getirilmesinden sonra gündemde yazılı üçüncü maddeye geçilmeden önce Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY, gündemde yazılı konuların Meclis Üyelerine tebliğinden sonra -10- (on) konunun daha ortaya çıktığını, bunların;

 

Gündem dışı birinci konu; 6360 Sayılı Yasa kapsamında Belediyemiz görev ve sorumlulukları arttığı, yeni birimlerin kurulması gerektiğinden, Belediye binamız yetersiz kaldığı ve yeni Belediye binası yapılması gerektiğinden dolayı, Belediye Başkanlık binası yapım işinin 2014 yılı yatırım programına alınması hususu görüşüldü

 

Gündem dışı birinci konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra ikinci gündem dışı konuya geçildi.

           

Gündem dışı ikinci konu; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin ilgili bentleri gereğince, Belediyemizin 2014 yılı yatırım programında bulunan Belediye Başkanlık binası için İller Bankası A.Ş’den kredi kullanımı yolu ile 10 yıla kadar vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere 12.500.000,00.-TL’ye kadar kredi kullanılması ve kredi kullanılmasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde, protokol ve her türlü evrakların imzalanmasında Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesi hususu görüşüldü

 

Gündem dışı ikinci konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra üçüncü gündem dışı konuya geçildi.

           

Gündem dışı üçüncü konu; İlçemiz Kızılcahamam Karşıyaka Mahallesi ve Yenice Mahallesinde belirlenen alan içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine bağlı olarak Kentsel Dönüşüm ve Yenileme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığından yetki alınması hususu görüşüldü

 

Gündem dışı üçüncü konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra dördüncü gündem dışı konuya geçildi.

 

4-  Gündem dışı dördüncü konu; İlçemiz içerisinde Kentsel Dönüşüm ve Yenileme yapılması izin Başkanlığımızca 27.05.2014 Tarih ve 2428 Sayılı yazı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına talepte bulunulmuş idi. Konunun Toplu Konut İdaresince kabul görmesi halinde tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinde, ön protokol ve her türlü evrakların imzalanmasında Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesi hususunu teşkil ettiğinden;

 

Gündem dışı dördüncü konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra beşinci gündem dışı konuya geçildi.

 

Gündem dışı beşinci konu; Ankara Kadastro Müdürlüğünün 02.09.2014 Tarih ve 3512 Sayılı yazılarına istinaden İlçemiz Adaköy, Alibey, Akçaviran, Alpagut, Aşağıhüyük,Bademli, Bağlıca, Bağviran, Başağaç, Başviran (Çeltikçi) Bezcikuzviran, Binkoz, Çavuşlar, Çeştepe, Çeltikçi, Çırpan, Değirmenönü, Demirciviran, Doymuşviran, Doğanözü, Eğerlidere, Gölköy, Gümele, Güneysaray, İğdir, İnceğiz, Kalemler, Karacaviren, Kınık (Çeltikçi) Kırkırca, Kışlak, Kızık, Kızılcaköy, Kocalar, Kurumcu, Kuşcuviran, Mahkemeağcin, Pazar Elviran, Saraycık, Sazak, Tahtalar, Taşlıca, Turnalı, Uğurlu, Virancık, Yakakaya, Yeşilköy, Yukarıada ve Yukarıhüyük Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun’un 2/a Maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleri ile birlikte  görev yapmak üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden seçilmek üzere her Mahalle için 6 kişiden oluşan bilirkişi seçilmesi talep edildiğinden, bilirkişilerin tespiti hususu görüşüldü

 

Gündem dışı beşinci konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra altıncı gündem dışı konuya geçildi.

 

6- Gündem dışı altıncı konu; M.H.P. Grubu Meclis Üyelerince müşterek imzalı verilen önerge olup, önergede;

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

            Köylerden Mahallelere dönüşen yerlerdeki vatandaşlar kendi imkânları çerçevesinde hayvansal ve bitkisel ürünler yetiştirmekte veya üretmektedir. Çok sınırlı ve dar çerçevede üretim yapan vatandaşlarımız zor şartlarda da olsa bile hayvansal ve bitkisel gıdalar üretebildiklerini, ancak tüketiciye ulaştırma ve sergileme konusunda ilgililerden yabancı esnafa gösterilen duyarlılığın kendileri için de geçerli olması gerektiğini vurgulamaktadırlar.

            Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan üretici vatandaşlarımıza yardımcı olmak, üretici sayısının artışına sebep olabileceği gibi üretim için teşvik edilmiş olacaklardır. Yerli üreticilerimizi Pazar yerinin en uygun alanında tüketicilerle direk temas kurmalarını sağlayabilmeleri ile ilgili önergemizin Meclis gündemine alınarak, gereğinin yapılmasını arz ederiz.   03.09.2014 

Gündem dışı altıncı konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra yedinci gündem dışı konuya geçildi.

 

7- Gündem dışı yedinci konu; M.H.P. Grubu Meclis Üyelerince müşterek imzalı verilen önerge olup, önergede;

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği üzere İlçe halkımızın çarşıda açık alanda oturup dinlenebileceği bir yer adeta yok denilecek kadar azdır. Buna mukabil olarak esnaflarımızın bir çoğu bu konudan muzdarip durumdadır.

Halbuki sadece resmi törenler esnasında kullanılan Cumhuriyet Meydanının uygun yerlerine banklar konulması halinde bu eksiklik bir nebze de olsa giderilmiş olacaktır.

Ülke yönetiminin kaderini belirleyen siyasetçilerimiz; İdareci bazındaki kamu görevlilerinin makamda oturmaktan ziyade halkın içerisine girmelerini, varsa sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları, konu ile ilgili çözümler getirilmesi şeklinde beyanatları bulunmaktadır.

Bu anlamda;

Kaymakamlık binasını çevreleyen duvarların yıkılarak İlçedeki yetkili Mülki İdarenin halk ile bütünleşmesini sağlayacak projeyi uygulayan önceki Belediye Başkanı Sn. Coşkun ÜNAL ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Sn. Mustafa ÇİT Bey’e huzurlarınızda teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Eksik kalan bu projeyi tamamlamak üzere Kaymakamlık binasının kaldırılan duvarlarının olduğu veya bahçedeki uygun alana bank konulması bu eksikliği giderilmeyi sağlayacaktır.

Önergemizin Meclis gündemine alınarak gereğinin yapılmasını arz ederiz.03.09.2014 

Denildiğinden, söz konusu konunun gündeme alınmak üzere oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde önergenin gündeme alınmasına, -16- (onaltı) oy birliği ile karar verildi.

 Gündem dışı yedinci konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra sekizinci gündem dışı konuya geçildi.

 8- Gündem dışı yedinci konu; M.H.P. Grup Başkan Vekili ile Ak Parti Grup Başkan Vekili tarafından müşterek imzalı verilen önerge olup, önergede;

MECLİS BAŞKANLIĞINA KIZILCAHAMAM

İlçemizde bulunan Yabanabat Kültür Merkezi adının, merhum eski Belediye Başkanı “Adem ÖZBEKLER KÜLTÜR MERKEZİ “ olarak değiştirilmesini Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.   03.09.2014

 

Gündem dışı sekizinci konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra dokuzuncu gündem dışı konuya geçildi.

9- Gündem dışı dokuzuncu konu; M.H.P. Grubu Meclis Üyelerince müşterek imzalı verilen önerge olup, önergede;

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINA - KIZILCAHAMAM

 

İlçemiz Kızılcahamam Çeltikçi Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait Arapyakası mevki 792 parsel 3250 m2 tarlanın Çeltikçi Mahallesi mezarlığının bir bölümü bu parselde olduğundan, söz konusu parselin mezarlık olarak imar uygulaması yapılarak Çeltikçi Mahallesi mezarlığına arsanın birleştirilmesi hususu görüşüldü

Gündem dışı dokuzuncu konunun gündeme alınmasına karar verilmesinden sonra onuncu gündem dışı konuya geçildi.

 10- Gündem dışı onuncu konu; M.H.P. Grubu Meclis Üyelerince müşterek imzalı veri- len önerge olup, önergede;

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINA - KIZILCAHAMAM

 Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi Mahallesinde Ocak 2014 öncesi suyun (m3) metreküpü 1,00 Türk Lirası iken, Ocak 2014 30 Mart 2014 ayları arası ise suyun (m3) metreküpü 0,50 Türk Lirası olarak su bedeli ödemekteydik.

Ancak 30 Mart yerel seçimlerinden sonra su tahsilatı Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gelen su faturalarında suyun metreküpü 2,00 Türk Lirasına gelmektedir.

Kızılcahamam’da gelen su bedeli faturada metreküpü 1,65 Türk Lirasına gelmektedir.

Bu nedenle Çeltikçi Mahallesine gelen su faturalarının metreküpü neye göre belirlenmiş ve çıkan faturaların iptal edilmesi ileride gelecek su faturalarının metreküp bedelinin düşürülmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne yazı yazılması konusunda; Gereğini bilgilerinize arz ederiz.   03.09.2014

 
Son Güncelleme: 05.09.2014 23:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner89

banner79

banner78

banner83

banner90

banner26