banner94

KINIK HACI AHMET HİLMİ ANKARAVİ KÜLTÜR KONAĞI AÇILIŞI YAPILDI.

Kınık köyünün yetiştirdiği, Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan alim ve evliyadan,fıkıh Müderrisi Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi hazretlerinin anısını yaşatmak ve gelecek nesillerce bilinmesini sağlamak amacıyla Kızılcahamam Pazar Kınık köyünde inşa edilen Kınık Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı açılışı yapıldı.

KINIK HACI AHMET HİLMİ ANKARAVİ KÜLTÜR KONAĞI AÇILIŞI YAPILDI.

Kınık köyünün yetiştirdiği, Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan alim ve evliyadan,fıkıh Müderrisi Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi hazretlerinin anısını yaşatmak ve gelecek nesillerce bilinmesini sağlamak amacıyla Kızılcahamam Pazar Kınık köyünde inşa edilen Kınık Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı açılışı yapıldı.

10 Temmuz 2012 Salı 12:12
1818 Okunma
KINIK  HACI  AHMET  HİLMİ  ANKARAVİ  KÜLTÜR  KONAĞI  AÇILIŞI  YAPILDI.
banner4

              Kınık köyünün yetiştirdiği, Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan alim ve evliyadan,fıkıh Müderrisi Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi hazretlerinin anısını yaşatmak ve gelecek nesillerce bilinmesini sağlamak amacıyla Kızılcahamam Pazar Kınık köyünde inşa edilen Kınık Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı açılışı yapıldı.

             Açılışa Ak Parti Ankara Milletvekili Prof.Dr.Emrullah İŞLER,M.H.P.Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Miletvekili Prof.Dr.Mustafa ERDEM,Ankara İl Genel Meclis Başkanı Ahmet ARSLANOĞLU, Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL,Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Cevat YÜCE,Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Beyhan SARI,Ankara İl Genel Meclis Üyesi Mustafa KELEŞ ve Erdoğan YILDIRIM,Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa YILDIRIM,Esyav Genel Müdürü Saim ÇÖLLÜOĞLU,Kızılçamsiad Başkan Yardımcısı İşadamı İsmail SARIHAN,Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Derneği Genel Başkan Vekili Recep DURSUN,Genel Başkan Yardımcısı Tayyar TOPÇU,Genel Sekreteri İsa SEVER,Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin KARACİN,S.Mehmet AYHAN ve Servet SAĞLAM ,Kızılcahamam eski Müftüsü Necip AYDIN,Pazar köylü Mamacızade Osman Hocaefendinin oğlu Ali BİLGİN ve çok sayıda Kınık Köylü katıldı.

            Açılış proğramı Kınık Köyü Muhtarı Adem AYDOGAN ve Kınık Köyü Dernek Başkanı Recep ÜNSALDI’nın hoş geldiniz konuşmaları ile başladı.Daha sonra kendisinin “ Muhibb’ul Fıkh Lihifzı’d-Din’adlı eserini orijinal metni ile Türkçeleştirerek kitap haline getiren Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Derneği Başkanı olan Selim ŞENOL Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin hayatını anlattı.Hafız Seyit Ali ÇEVİK’in Kur’an tilavetinin ardından Kültür Konağı açılışı yapılarak,gezildi.

          Kınık Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağına katkı sağlayan Ak Parti Ankara Miletvekili Prof.Dr.Emrullah İŞLER,M.H.P Ankara Milletvekili Prof.Dr.Mustafa ERDEM,Ankara İl Genel Meclis Başkanı Ahmet ARSLANOĞLU,Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL,Kazan Belediye Başkanı Lokman ERTÜRK,Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Cevat YÜCE,Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Beyhan SARI,işadamı İsmail SARIHAN ve Gazeteci-Yazar Mehmet AKYOL’a şükran plaketi verildi.

          Yüce Allah’tan (c.c.) bölgemizin manevi ana direklerinden olan ve özümüzü ,özgül ağırlığımızı oluşturan bilim adamı,veli ,kutlu insan Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerine rahmet diliyor,bizleri de ona layık evlatlardan olmamızı nasip etmesini niyaz ediyoruz.

           HACI AHMET HİLMİ ANKARAVİ’NİN HAYATI

           DOĞUMU VE EĞİTİMİ

           Ahmet Hilmi Ankaravî 1268/1852 yılında Kızılcahamam İlçesinin Pazar-Kınık köyünde doğdu. Babası Mehmet Efendidir. Osmanlı Devletinin son döneminde yetişen Fıkıh Müderrisi, âlim ve velilerdendir. İlim ve fazilet Sahibi bir zat olarak yetişti. Zamanında El-Hâc Ahmet Hilmi Ankaravi adı ile tanındı.

            İlk din eğitimini Yabanabat medreselerinde yaptı.    Daha sonra İstanbul Şahkulu Medresesine giderek tahsilini tamamlayan Ahmet Hilmi Efendi, Kütahyalı Seyyid Veliyüddin Sıtkı Efendiden 11.04.1881 tarihinde icazet aldı.

            Nakşibendi Halidi Şeyhi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi’nin talebelerinden              olmuş,tasavvuf dersleri almış ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin insanlar yetiştirmedeki terbiye usulü olan Halidiye kolundan Nakşi Hilafeti i almıştır. Gümüşhanevi  Hazretlerinin yazmış olduğu Hadisler Deryası anlamına gelen Ramuz el Hadis kitabını okumuş, okutmuştur. Ramuz ve Hadis konusunda da şeyhinden icazetler  almıştır.

             Hacı Ahmet Efendi orta boylu, kumral sakalı, ela gözlü bir zattır. Vefatının ardından tek oğlu Mehmet Bahattin, Piyade Mülazım-i Sânî(Teğmen) rütbesi ile katıldığı Kurtuluş savaşında Garp cephesi 7. Fırka 41. Alay Türbe tepe mıntıkasında 25 Ağustos 1921 tarihinde Polatlı civarında düşman kurşunu ile şehit düşmüştür.

 

    GÖREVLERİ                 

            Ahmet Hilmi Ankaravî,  İzmit’te Fevziye, Taşçılarbaşı ve Yeni Cuma camilerinde imam ve Hatiplik yaptı. İzmit kadısı tarafından münhal bulunan Gazi Süleyman Paşa Medresesi müderrisliğine atanması teklifi,  Padişah tarafından onanarak berat verilmiş ve 4 Zilkade 1318 (23 Şubat 1901) tarihinde İzmit Gazi Süleyman Paşa Medresesi Müderrisliğine atanmıştır.Bir müddet sonra Gazi Süleyman paşa Camii (Orhan Camii) vaizliği de kendisine verilmiştir. 1909 yılından itibaren 5 yıl Kastamonu Devrekanî İlçesi Tevfikiye Medresesinde Müderrislik yaptı. Daha sonra yeniden İzmit’e döndü. İzmit’te 1914 yılından vefatına kadar Gazi Süleyman Paşa Medresesinde Müderrisliğine devam etti.

 

ESERLERİ

           Ahmet Hilmi Ankaravî Kastamonu Devrekanî ilçesi Tevfikiyye Medresesinde görevli bulunduğu sırada “ Muhibb’ul Fıkh Lihifzı’d-Din’ adlı eserini yazmıştır. Eser 8 Şaban 1328/1912 yılında İstanbul Mahmutbey matbaasında basılmıştır. Eser Müslümanların dinlerinin korumaları için lazım olan bilgileri öğrenmeleri anlamına gelen bir isimle yayınlanmış olup, içerisinde iman, ahlak, oruç, namaz ve otuz iki farz gibi konular yer almaktadır.Bu eser daha sonra Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Selim ŞENOL tarafından hazırlanarak, orjinal metniyle kitap haline getirilmiştir.

 

 ÖĞRENCİLERİ

               Ahmet Hilmi Ankaravî bir müderris ve vaiz olarak ömrünü halka yönelik irşat ve eğitim çalışmaları ile sürdürmüştür. Öğrencilerin seçiminde; doğduğu köy ve yaptığı ziyaretlerden de yaralanmak suretiyle Kınık çevresindeki köylerden öğrenci teminine önem vermiştir. Kızılcahamam Pazar nahiyesinden Mamacızâde ismi ile yörede ünlü Osman Nuri Bilgin hoca ile kendi köyünden Cafer Aydın, Hüseyin Aydın ve Halit Subaşı hoca bu tür öğrencilerindendir.

 

VEFATI VE DEFNİ                

         Hacı Ahmet Hilmi Efendi 25 Teşrin-i Sani 1322(08.11.1916) yılında İzmit'te vefat etti. İzmit İzmit Bağçeşme Şehitler mezarlığına defnedildi.

         Vefatı nedeniyle zamanın yayın organlarından İkdam gazetesinde şu haber verildi.” İzmit’te Gazi Süleyman Paşa müderrisi, Hulefâ-i Nakşibendiyye-i Hâlidiye ’den, (Nakşibendî Tarikatının Hâlidiye kolu halifelerinden) Fuzalâ’i asırdan (Çağın ünlülerinden) Ankaralı Hacı Ahmet Hilmi Efendi irtihali beka eylemiştir.(Ebedî âleme göç etmiştir)Mevla’yı müteâl (Yüce Allah) rahmet eyleye. İzmit’te Sultan Orhan Cami civarındaki kale kabristanına defnedilecektir.

       Kabir taşındaki kitabede şöyle yazılıdır;

 

Hüve’l_Baki

Basîret çeşmini aç bak makâm-ı evliyâdır bu

(Kalp gözünü açarak bak, bu kabir veliler makamıdır.)

Hilâfetle Mübeccel muktedâ-yı etkiyâdır bu

(Bu kabirde yatan kişi, tarikat yolunda belirli derecelere yükseltilmiş, örnek alınacak, Allah korkusu olan  bir  kimsedir.)

Tarîk-i Hâlidî de ıtdi kırk yıl kesb-i feyzâ feyz

(Halidî tarikatı yolunda kırk yıl çalışarak olgunlaşmış, ilerlemiş ve kendisine görev verilmiştir.)

Çerâğ-ı Hâcegândır. şem’ a-i AhmedZiyâdır bu

(Hocalar piri, mürşidi, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevinin nurudur.)

Cenâb-ı Zü’lcenâheyn Hazret-i Ahmed Efendi’dir

(Dünya ve ahiret bilgisine sahip Ahmet efendidir.)

Mükerrem vâris-i pâk-i ulûm-i enbiyâdır bu

(Kendisine saygı gösterilen Peygamberler bilgisinin varisidir.)

Huzûrunda oku ihlâs ile bir Fâtihazâir!

(Ey ziyaret eden kişi, kabrinin önünde ihlas ile bir Fatiha suresi oku.)

Derûnun nûra gark olsun mezâr-ı asliyâdır bu.

(İçin nurla dolsun. Bu kabir, aziz, halis, temiz ve gerçek bir dostun kabridir.)

 

               Ahmet Hilmi Ankaravî’nin defnedildiği mezarlıkta bir mescit inşa edilmiş ve bu mescide “Ahmet Hilmi Efendi Mescidi” adı verilmiştir. İzmit halkı, Bağçeşme mezarlığını ziyaret ederken Ahmet Hilmi Ankaravî’nin kabrini de ziyaret etmekte, Kur’an okumakta ve dua etmektedir    

         Kendisine büyük ülviyet beslenilen ve saygı gösterilen Kocaeli’nde, Kocaeli Bilim,Kültür,Sanat Derneğince 8 Ocak 2012 Pazar günü S.Demirel Kültür Merkezinde 'Kocaeli Manevi Büyüklerini Yad Ediyor.Es-Seyyid Hacı Ahmed Hilmi Efendiyi Anma programı' düzenlenmiştir

           Doğduğu köy olan Kınık Köyünde Hacı Ahmet Efendinin hayatının ve eserlerinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla‘Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı’ inşa edilerek, hizmete açılmıştır.

 

                                  Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin Duası

               Allah’m senden kalbimi imanla mujdelemeni ve ondan sonra küfürden uzak tutmanı diliyorum. Allah’ım kalplerimizi yüce dinin üzerine sabit kıl ve salih güzel amellere yönelt ve bizim dualarımızı kabul eyle.Sen cömertsin ve tevbeleri kabul edicisin.

              Allah’ım hayır ve güzellik kapılarını açan kalplerimizi ve basiretimizi imana yönelten,gece ve gündüzü yaratan hayır sahiplerine rehberlik eden,yardım dileyenlere yardım edicisin.Senin üzerine sana tevekkül ettim.

              Ey Alemlerin Rabbi olan Allah'ım işimi gayretimi sana tevcih ediyorum. Mutlak Allah kullarını görür Çok yüce ve çok büyük Allah'tan başka güç ve teşebbüs sahibi yoktur Hamd eksiksiz olarak Allah'a olsun. Salat ve Selam yaratılmışların en hayırlısı olan efendimize olsun ve onun eshabına ve ehl-i beyt üzerine olsun.

             Allah'ım hamd etmek suretiyle hamd etmek sanadır. Himmetlerine şükür olsun. Cömertliğine ve ziyadeliğine şükür olsun. Sana bütün hamd edenlerle hamd ediyorum ve bana öğrettiğin bütün bilgilerden dolayı hamd ediyorum. Bütün bilemediğim ve ondan uzak olduğum bilgiler içinde sana hamdediyorum.
             Hicri 1328 yılının Cumad'el ula ayının 8. Günü (18 Mayıs 1910) Devrekani beldesi  Seyyid Ahmet Hilmi İbn-i Muhammed El -Ankaravi

 

 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muzaffer Yalcın 2012-07-11 16:28:32

Gercekden güzel bir birliktelik.K.Hamama hizmet eden degerli hemşerilerimiz..Millet Vekillerimiz..Belediyemiz..gerek Yabanabat gerek Kızılcahamamlılar Dernegi Başkanlarımız.İl genel Meclisi Başkanımız...üyelerimiz.ilce başkanlarımız bir arada ve Kınık Dernek Başkanımızada teşekkürler ilçemize hizmet edenlere verilen PLAKET ler de güzel anlam katmış,zaten ilçemizi her alanda yıllardır temsil eden bu degerli hemşerilerimiz teşekkürler.

ati

Avatar
atilla taşkın 2012-07-12 01:32:47

sayın büyüklerimizi tebrik ederim helal olsun hep böyle elele birlik beraberlik içinde olmak negüzel allah yolunuzu açık etsin başarıdan başarıya koşmanızı temenni ederim

banner33

banner79

banner78

banner83

banner100

banner26