banner94

‘’KIZILCAHAMAM OKUYOR’’ KAMPANYASI BAŞLADI

Kızılcahamam Belediyesi,Kızılcahamam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği

‘’KIZILCAHAMAM OKUYOR’’ KAMPANYASI BAŞLADI

Kızılcahamam Belediyesi,Kızılcahamam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği

uğur demirbaş
uğur demirbaş
09 Mart 2017 Perşembe 16:35
560 Okunma
‘’KIZILCAHAMAM OKUYOR’’ KAMPANYASI BAŞLADI

Kızılcahamam Belediyesi,Kızılcahamam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği Kitap Okuma Kampanyası protokolü Belediye Başkanı Muhittin GÜNEY ve Milli Eğitim Müdürü Veli KARAKUŞ tarafından imzalandı. Öğrenci, veli ve halk kategorilerinde gerçekleşecek olan kitap okuma kampanyası mayıs ayının sonuna kadar sürecek olup kampanyaya katılan öğrenciler arasında yapılacak olan sınav sonunda dereceye girenlere hediyeler verilecek.Kızılcahamam’ı ‘Okuyan Şehir’ haline getiren kurumlar, el birliği ile ilçedeki herkesi kitap okumaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz senelerde düzenlenen ve geleneksel hale gelen kitap okuma yarışmaları bu sene tekrar yapılarak, kitap okumayı sevdirmek, Türkçenin doğru kullanımını sağlamak ve halkı kitap okumaya teşvik etmek amaçlanıyor. Yapılacak olan yarışma 3’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar olan ilk-orta ve lise de okuyan tüm öğrenciler, veliler ve halk kategorisinde gerçekleşecek. Yarışma şartlarını ve okunacak kitaplar yapılan protokol ile Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.Yarışmanın sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara çeşitli hediyeler verilecek.Belediye Başkanımız Muhittin GÜNEY,Milli Eğitim Müdürü Veli KARAKUŞ, Şube Müdürü Gürkan HAZAR ve Belediye Mesclis Üyesi Songül ERGELEN ile birlikte bugün okullarda kitap dağıtımı yapıldı. Başkanımız’'En güzel hediye kitaptır, bilgi çağında gençlerimiz ellerinde bilgisayar, cep telefonları tabletlerle teknolojinin artı ve eksileri ile mücadele ederken onları kitap okumaya teşvik etmek, sosyal hayatın içine katmak amacıyla kitap okuma kampanyası düzenlediklerini, eğitime yapılan her türlü katkıda şahsım ve belediyemiz olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli KARAKUŞ, kitap okuma kültürünün öğrenci ve velilerimiz arasında yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, beş bine yakın kitabı öğrencilere hediye eden, her zaman eğitime destek olan Belediye Başkanımız Muhittin GÜNEY’e çok teşekkür etti.

"KIZILCAHAMAM OKUYOR" YARIŞMASI GENEL ŞARTLARI VE BAŞVURU

 

GENEL ŞARTLAR:

1.           Yarışma 4 kategoride yapılacaktır. (3.4. sınıflar,5.6.7.8. sınıflar, 9.10.11.12. sınıflar, veliler ve halk)

2.           Her kategori için ayrı kitaplar Kızılcahamam Belediyesi Kültür Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

3.           Yarışma süreci 06 Mart - 09 Haziran 2017 tarihleri arasındadır.

4.           01 Haziran 2017 Öğleden sonra bütün katılımcı öğrenciler ve halkımıza aynı anda ortak sınav uygulaması yapılacaktır.

5.           Sınavda katılımcıların elinde kalem, silgi ve vb. malzemeler dışında hiçbir malzeme olmayacaktır.

6.           Şartlara uymayan yarışmacıların yarışma hakkı tutanakla belirlenerek iptal edilecektir.

7.           Yarışma başladıktan İlk 15 dk. Sınava alınacak İlk 20dk çıkılmayacak.

8.           Soru ve cevap anahtarları, İlçe Komisyonunca bir gün önce kapalı poşete konarak mühürlenecektir.

9.           Yarışma günü  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yarışma komisyonu poşetteki soruları getirip, salon başkanına teslim edecektir.

10.       Yarışma ile ilgili genel bilgiler yarışma salonunda öğretmenlerce okunacaktır.

11.       İlçe sınavlarında merkezi sistem sınav yönergesi şartları uygulanacaktır.

12.       Her sınıfta 2 öğretmen gözetmen olarak bulunacaktır.

13.       Okul müdürlükleri, Edebiyat, Türkçe öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinden oluşturulan    komisyona okula verilen 5 kitaptan ( EK-9) listedeki kitaplardan soru hazırlatacaktır. Okul komisyonu kendisine verilen her kitaptan 10 olmak üzere toplam 50 soru hazırlayacaktır. Okul içi komisyonlar, en az 3 en fazla 5 öğretmenden oluşacaktır.

14.       Sınav  soru ve süreleri : İlkokullar  50 soru 70 dk, Ortaokullar 75 soru 90dk, Lise, Veli ve Halk 100 soru 120dk

15.       Hazırlanan sorular listelerdeki okunacak kitaptaki bilgiye bağlı kalınarak, kitabın konusu, yeri, zamanı, yazarı, şahıslar, olaylar vb. gibi konuları kapsayacaktır.

16.       Okulda kurulacak komisyon, hazırlanan sorular içinden kaliteli ve özenli hazırlanmış olanları seçecektir. Özensiz, internetten kopya edilmiş soru gönderen okullara müdürlüğümüzce geri dönüş yapılacaktır. Sorular cevaplayacak öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.

17.       Kızılcahamam Kitap Okuyor yarışmasında:

Tüm ilkokullar, tüm ortaokullar ve tüm liseler kendilerine bildirilen kitapların her biri için 10 (On) soru hazırlayacaktır. Hazırlanan sorular, dijital ortamda soru öneri formu ( ilkokul-ortaokul için EK-1) (lise ve halk kategorisi için Ek-2) doldurularak üzerinde okulun adının yazdığı CD'yi en geç 10 Mayıs 2017 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büro -3 (Kültür Bölümü)'e elden teslim edeceklerdir.

Sınav 1 Haziran 2017 Öğleden Sonra yapılacaktır.

3ÖĞRENCİ

 

1-     Sınava yalnız Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan öğrenciler katılabilir.

2-     Öğrencilerin kitap okuma takipleri süreç içinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

3-     Okullarda her şubenin sınıf öğretmeni, yarışmaya katılacak öğrencilerin takibini bizzat kendisi yapacak; öğrenci listeleri(EK-4), Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinde toplanacaktır.

4-     Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber öğretmenleri, yarışmalardan sorumlu müdür yardımcısı; gerekli hatırlatmaların yapılması ve sürecin yürütülmesinden sorumludurlar.

5-     Sınava katılacak öğrenci listesi 06 Mart 2017  tarihinden itibaren sıkı bir şekilde takip edilerek 10 Mayıs 2017 tarihine kadar müdürlüğümüze bildirilecektir.

6-     İlkokul ve ortaokullar için hazırlanan sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekten oluşacaktır ve 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

7-     İlkokul öğrencilerine (EK-6),ortaokul öğrencilerine(EK-7)listede belirlenen 5  kitabın tamamından soru sorulacaktır.

8-     İlkokul ve ortaokullar için hazırlanan sorular tüm kitaplardan seçilmiş 50 (Elli) sorudan oluşacaktır.

9-     Liseler ve halkımız için hazırlanan sorular çoktan seçmeli olacak ve 5 seçenekten oluşacaktır ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

10-   Lise ve dengi okul öğrencileri ile veli ve halk kategorilerine (EK-8) listede belirlenen 5 kitabın tamamından soru sorulacaktır.

11-   Lise ve dengi okul öğrencileri ve velileri arasında yapılan yarışma her kitaptan eşit sayıda sorulan toplam 100 (yüz) sorudan oluşacaktır.

12-  Liseler yarışma süresi 120 dakikadır.

13-  İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile veli-halk kategorisi için her soru 1 puandır.

14-  Yarışmaya katılacak öğrenciler normal okul kıyafeti ile katılacaktır.

VELİLERİMİZ VE HALK:

 

15-  Veliler ve halk, lise öğrencileri ile aynı kitaplardan sorumludur.

16-   Şartlara uymayan yarışmacıların yarışma hakkı tutanakla belirlenerek iptal edilecektir.

17-   Veliler ve halk başvuru yaptığı okulda sınava girecektir.

18-   Öğretmenler yarışmaya katılımcı olarak başvuru yapamayacaklardır.

BAŞVURU:

1-         Yarışmaya şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılması hedeflenmektedir.

2-         Öğrenci, yarışmaya katılmak için öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, sınıf öğretmeni vasıtasıyla listeye adını yazdırarak başvuracaktır.

3-         Halkımız; yarışmaya katılmak için Kızılcahamam bölgesine bağlı okullardan herhangi birinde form(EK-3) doldurarak başvuracaktır. Formda adı soyadı, telefon numarası, başvurunun yapıldığı okulun bulunması yeterlidir. Okul müdürlüğü başvuru formlarına göre ayrıca liste (EK-5) dolduracak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne formları listesiyle birlikte en geç 31.03.2017 tarihine kadar elden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü)e teslim edecektir.

4-         Veli ve halk başvurularından okul müdürünün belirleyeceği müdür yardımcısı sorumludur.

SINAV YERİ:

Veliler ve Halk:

Veliler ve halk başvurmuş olduğu okullarda sınava gireceklerdir. Sınav yeri değişikliği gerekli görüldüğü takdirde Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü) tarafından yapılacak ve okul müdürlüklerine bildirilecektir.

Öğrenci:

Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek, müdürlüğümüz tarafından gerekli denetim yapılacaktır.

  

KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1.        Her sınıfa 20 adet kitaptan oluşan kitap seti hediye edilecektir. Yarışmada sorulacak sorular bu kitaplar esas alınarak hazırlanacaktır.

2.        Soru kitapçıkları ve optik formların basımı

3.        Optik formların okutulması

4.        Hediyelerin temini

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1-     Yarışmanın yapılması ile ilgili her türlü yazışmalar yapılıp gerekeli Kaymakamlık onayı alınacaktır.

2-     Yarışmalardaki tüm kural ve davranışlar merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır.

3-     Yarışma sınavında görev alacak olan öğretmen sayısı ve yarışma sınavının kaç salonda gerçekleştirileceği öğrenci sayısına göre okul müdürü tarafından belirlenecektir.

4-     Sorular optik okuyucu ile okutulacak , sonuçlar ilan edildikten sonra itiraz kabul edilmeyecektir.

5-     Sınavdan 3 saat önce soru kitapçıkları bizzat okul müdürleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3 (Kültür Bölümü)nden imza karşılığı alınacaktır.

6-     İlçede hazırlanan sorular, bir havuzda toplanarak, karma soru kitapçığı oluşturulacaktır.

7-     Yarışmaya katılan öğrenciler kendi okulunda, veli ve halk ise başvurduğu okulda yarışmaya girecektir.

8-     Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında standart sapma hesaplanmak suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

9-             Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değiştirme yetkisine sahiptir.

10-        Bu şartnameyi Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.

 

Ek-3 Kızılcahamam Kitap Okuma Yarışması Veli ve Halk Katılım Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Ek-5 Okulların Kitap Okuma Yarışmasına Katılacak Veli ve Halk Listesi ulaşmak için tıklayınız.

Ek-6 İlkokul Kategori Kitap Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Ek-7 Ortaokul Kategori Kitap Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Ek-8 Lise ve Veli Kategori Kitap Listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 11.03.2017 22:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner89

banner83

banner26