banner94

BAKIN NELER ANLATTI

Kızılcahamam’ın yakından tanıdığı Emekli İmamhatip Mustafa Acar’ın kaleme almış olduğu anlamlı ve bir okadarda önemli bir yazıyı siz okurlarımız ile paylaşıyoruz.

BAKIN NELER ANLATTI

Kızılcahamam’ın yakından tanıdığı Emekli İmamhatip Mustafa Acar’ın kaleme almış olduğu anlamlı ve bir okadarda önemli bir yazıyı siz okurlarımız ile paylaşıyoruz.

uğur demirbaş
uğur demirbaş
09 Nisan 2020 Perşembe 00:09
936 Okunma
BAKIN NELER ANLATTI

Kızılcahamam’ın yakından tanıdığı Emekli İmamhatip Mustafa Acar’ın kaleme almış olduğu anlamlı ve bir okadarda önemli bir yazıyı siz okurlarımız ile paylaşıyoruz.

saبسم الله الرحمن الرحيم

HâMîm, Apaçık olan Kitab'aandolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. “ (Duhân/1-7)

Aziz Kardeşlerim, Kıymetli Hemşerilerim;

Üç aylar içerisinde geçen dört kandilden üçüncüsüne de erişmiş bulunmaktayız. Hepimize hayırlı ve mübarek olsun. Berat kandili mübarek Şabân ayının on beşinci gecesidir. Bundan evvel geçen geçen Regâib ve Mîrac kandilleri mübarek Ramazan ayının birer habercisi ve müjdecisi olarak birer mesaj bırakarak geçmişlerdir. Receb-i şerifin ilk cumâ akşamı idrâk ettiğimiz Regâib  kandili bizlere; Ey Mü’minler feyzi ve bereketi bol olan rahmet deryası üç aylardsınız, aşkla, şevkle beklediğiniz Ramazan’a elli yedi gün kaldı. Kendinizi şöyle bir derleyip, toparlayın ikazını yaptı. Ve yine  mübarek Receb-i Şerîfin yirmi yedinci gecesinde idrâk ettiğimiz ve sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in Miraca çıktığı kutlu gecede; Ey Mü’m,nler hata ve günahlardan dönün. İbadet gayretinizi artırın. Zira rahmet deryası; Ramazan’a  otuz üç gün kaldı hatırlatmasını yaptı. Ve şimdi idrakiyle  şerefyâb olduğumuz berat kandili de bizleri üçüncü defa ikaz ederek içinde bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecesinin de içinde bulunduğu Ramazan-ı Şerîf’e on beş gün kaldı. Şöyle bir silkinip kendinize gelin ve eli boş gitmeyin. Aktarılmayan,ikilenmeyen, nadası yapılmdan tarlaya tohum atılmaz. Atsanız bile verim alınmaz. Öyleyse münbît ve bereketi bol olan Ramazan tarlasına güzel ve temiz ibadet tohumları ile girin ki mahsülünüz bol olsun  diye, bize çok önemli bir tenbihat yapıyor.

Aslında bu mübarek kandil gecelerini şöyle de düşünebiliriz; kandil demek ışık, nur ve ziyâ demektir. Bir gece yolculuğu yaptığımızı düşünülelim. Bu yolculukta bir meskun mahalle, köy veya şehir’e yaklaştığımızda o köyün veya şehrin evlerini, binalarını görmeden evvel, oranın ışıklarını görürüz. Bu da bize o beldeye yaklaştığımız hatırlatır.  Mübarek Ramazan’a girmeden evvel bu kandiller, bizim bu nurlu zaman dilimine peyderpey yaklaştığımız hatırlatıyorlar. Büyük velîMuhyiddîn-i Arabî hazretleri bir nasihatinde der ki; ey kişi sen ömrünü öyle çok uzun bitmez belleme. Farzet ki ömrün üç sene ve bir yılı geçmiş. Onu geri çeviremezsin. Biri gelecek sene, ona da ulaşacağın belli değil. O halde içinde bulunduğun senenin, zamanın kıymetini bil ve ona göre değerlendir.  Buna göre aylar, haftalar, günler, saatler, alıp verdiğimiz nefesler de sayılı ve geçicidir. Cenâb-ı Allah bize bu geceye erişmeyi nasip etmişse evvela, sıdk-u sadâkat ile Allah’a hamd ve şükürde bulunalım. Sonra yapacağımız vazifelerimizi planlayalım. İlk emirde,  Efendimiz (s.a.s)’in kıyamette hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekin tavsiyesine uyarak, iyi bir nefis muhasebesi yapalım.  Geçen seneden bu yana halimiz, durumumuz nedir diye mânen kendimizi geliştirmiş miyiz, karda mıyız, zararda mıyız diye düşünelim. Zararda isek bunu en güzel telafi etmenin yollarından birisi, eskilerin tabiriyle nasuh-nusuhtevbesi yapmaktır. Duaların çok kabul gördüğü bu gece de, rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Bu geceyi hayatımızın bir dönüm boktası yapalım.  Daha güzel, daha temiz iabadet-ü taât ile geçecek bir hayat yaşamaya karar verelim. Çok dua edelim. Berat gecesi duasını çok okuyalım; Allah’ım  benim ismim senin meleklerinin tuttuğu divan defterinde şakilerden yazılmışsa, Ya rabbi ne olur onu oradan sildir ve senin yaşantısından razı olduğun saîdlerin defterine yazdır. Rabbimizden sağlıklı sıhhatli rızasına uygun ömür dileyelim.Kötü akıbetten Allah’a sığınalım. Cehennem azabından kurtuluş, Cennete giriş beratı diyelim. Bereket, rahmet, mağfiret ve afiyet, yaptığımız ibadetin feyiz ve faziletine nâiliyet dileyelim. Yâ Rab gazabından rızana, cezandan af ve mağfiretine sığınıyorum diyelim. Özelliklede tüm dünyamızı saran en güçlüleri dahi aciz düşüren ilahi bir imtihan olan (korona virüs) illetinden de Rabbimizin en kısa zaman da bizleri ve tüm insanlık âlemini kurtarmasını niyaz edelim. Bu hususlarda biraz gözyaşı dökelim. Rahmet kapıları yılda dört kez açılır. Ramazan bayramı, kurban bayramı, arefe geceleri ve Şabânın on beşinci gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecelerinde;  böyle gün ve geceleri de fırsat bilip iyi değerlendirelim.  Bu üç aylar ve kandiller gelecek sene yine gelir ama belki biz olmayabiliriz.  Böyle gün ve geceleri değerlendirmeyip zayi edenler yarın kıyamette, Cenabı Allah’ın melekleri; yahu sizler ömrünüzde hiç mi üç aylara ulaşmadınız? Kandillere erişmediniz mi? Cuma’ya, Bayramlara kavuşmadınız mı? Neden bu günleri değerlendirip, feyzinden ve bereketinden faydalanmadınız? Diye soracaklardır. Her kulun semâda iki kapısı vardır; kapının birinden rızkı çıkar diğer kapıdan ameli girer.  Kişi öldüğü zaman o kapılar kaybolur. Kapıdaki melekler ona ağlarlar. Yerde salih ameli olmayanlara da yer ağlasın derler.

Rahmet kapılarının açık olduğu bu gecede hayırlı amellerimizi ve dualarımızı Cenâb-ı Allah’a arz edelim. Hz. Ayşe (r.a) validemiz Peygamber efendimizin Ramazan haricinde en çok oruş tuttuğu ayın Şabân ayı olduğunu söylerdir. Sebebini sorduklarında ise Efendimiz (s.a.s) ona, “Ey Ayşe kulların amelleri bu ayda Allah’a arz olunur. Ben de istiyorum ki benim amelimde ben oruçlu iken Allah’a arz olunsun” diye cevap vermiştir. Peygamber efendimiz bu gece hakkında “ merhametlilerin en merhametlisi olan Allah bu gece kullarına Lütûf ve Keremiyle tecelli eder. Tevbe etmeyenlere mühlet verir. Hased ve kinlerinden vazgeçinceye kadar onları cezalandırmaz” buyuruyor. Terbiyesi altında yetişen o kutlu insan Enes b. Mâlik’e Efendimizin şu nasihati de anlamlıdır.“ Ey Enes, hasedsiz ve kinsiz olarak yaşa. Zira bu benim sünnetimdir.”

Bu gece Peygamber (s.a.s)’e ümmetine şefaat hakkının verildiği gecedir. Bu geceden gelecek seneye kadar olacak bütün işlerin yazılıp görevli meleklere verileceği gecedir.  Fahreddin-i râzî hazretleri Tefsir-i Kebir’inde; rızıklar-nasipler defteri Mikaîl meleğe, savaş, depremler gibi olaylar Cebrail, Amellerin yazıldığı defter ise İsrâfil meleğe verileceğini yazar.  Bu gece her önemli işe hüküm verilir. İbadetlerin sevabı çoğalar, ilahi ihsan ve feyiz, bereket, mağfiret ve bağışlanma artar.  Bu önemli gecede kul kendisine, beni yaratan Allah benden ne ister? Ben ne yapıyorum diye sorması gerekir. Bu gece - yeni bir tabirle-  otokontrol, otokritik gecesidir. Bu gece Allah, Meleklerini arş-ı Âlâdan yer yüzüne gönderip; tevbe eden yok mu tevbesini kabul edeyim, şifa isteyen yok mu şifasını vereyim, rızık isteyen yok mu rızkını vereyim diye nidâ ettirdiği ve bu nidâya kulak verilmesi gereken önemli bir gecedir.

Bu gece hicretin ikinci yılında Kıblemizin Beyt-i Makdîs’tenKabe-i Muazzama’ya çevrildiği gün ve gecedir. Bu gece gündüzü oruçlu, gecesi ibadetle geçirilmesi gereken fırsat gecesidir.  Bu gece Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfûz’dan dünya semasına indirildiği bir gecedir. Bir rivayete göre de bu gece zemzem suyu artar ve çoğalıp yeryüzü sularına karışır. Bu gece su içerken zemzem içermişçesine Besmele çekip “ Allah’ım senden faydalı ilim, bereketli rızık, helal kazanç, sağlıklı bir ömür, her türlü dertten şifa, her türlü yanlıştan ve eğrilikten kurtuluş diliyorum”diye dua edilmelidir. Yine bir rivayete göre, 100 rekat namaz kılan için Cenâb-ı Allah 100 melek görevlendirir. Bunlardan otuzu cenneti müjdeler, diğer otuzu dünya afetlerinin def’i için, otuzu cehennem azabından kurtuluş için dua eder, geri kalan onu ise şeytanın tuzaklarından kurtuluş için dua eder.

Hülasa bu gece Allah sonsuz ve sınırsız merhamet ve mağfiret ile kullarında keremini ve lütfunu bahşeder. Ancak  şirk koşan, zina eden, faiz yiyen, içki-kumar düşkünü olan, akrabalık ilişkileri kötü olan, cimrilik edenin, zalimlerin,  ve büyü ile meşgul olan kişilerin bu nimetlerden mahrum olacağı da unutulmamalıdır. Recep  ayı ile başlayıp Şabân ayı ile devam eden bu rahmet damlaları Ramazan ayında sağnaksağnak adeta gökten boşalırcasına üzerime inmektedir.  Kadir gecesi ise üç aylar boyunca kendisini hazırlamış mü’min için ilahi af ve kurtuluşa eriştiği en büyük saadet vesilesi olur. İşte tüm bu güzel haslet ve kazanımlar için üç aylar çok önemlidir. Cennet mekân ecdâdımız üç ayları büyük bir sevinç ve coşkuyla  karşılar ve bu coşkusunu mersiyelerle gönülden dillere, sadırlardan satırlara aktarırmış. Biz de yazımızı Efendimiz (s.a.s)’in duası ile bağlayalım inşallah. “ Allah’ım mübarek kıl bize Recep ve Şabân’ı, affımıza vesile eyle ulaştıracağın Ramazan’ı”

Huzurlu üç aylar ve Hayırlı Ramazanlar dileğimle.

                                                                                              Mustafa ACAR

                                                                                          Emekli İmam-Hatip

ÜÇ AYLARI KARŞILAMA MERSİYESİ

Üç aylarda gelir feyiz, Allah diyen olur aziz

Üç aylarımız hoş geldiniz, bu ümmete şeref verdiniz

Üç aylar rahmet ayıdır, hep Melekler ihsân dağıtır

Mü’minlerin bayramıdır, üç aylarımız hoş geldiniz

Bu ümmete şeref verdiniz

Nâil eder hak rahmete, kapılar açılır cennete

Vesile olur mağfirete, üç aylarımız hoş geldiniz

Bu ümmete şeref verdiniz

Üç aylarda indi Kur’an, Kur’an’ımıza can kurban

Muradına erer her okuyan, üç aylarımız hoş geldiniz

Bu ümmete şeref verdiniz.

Cenab-ı Hak cümlemizi üç aylarımızın şerefi ile şerefyâb olanlardan eylesin. Aminbi-hürmeti seyyidi’l-mürselin

                                                                                  M.A.

banner106
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner89

banner79

banner78

banner83

banner90

banner26