banner94

ÜROLOJİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Hekim Kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

ÜROLOJİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Hekim Kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

uğur demirbaş
uğur demirbaş
29 Ocak 2015 Perşembe 13:32
2815 Okunma
ÜROLOJİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Hekim Kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde Üroloji Doktoru Op.Dr Onur Kekilli Kızılcahamam Devlet Hastanesinde Muayenesine Başlayarak birçok sayıda başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Üroloji üzerinde bir çok başarılı operasyonlara giren ve Kızılcahamam’da Ürolojik rahatsızlığı  üzerine tedaviye gelen bir çok hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturan Op.Dr Onur Kekilli üroloji konusunda açıklamalarda bulundu.

 

"ÜROLOJİ" NEDİR?

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir.


Üroloji pratiğinde karşılaşılan hastalıklar arasında: idrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta kanserleri önemli bir yer tutar. Ürologların tedavi ettiği sık görülen diğer bazı hastalıklar ise, idrar yolu iltihapları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ve ürolojik organların yaralanmalarıdır.


Ayrıca, özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir.


Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.


Üroloji Hizmet Alanları

· İdrar yolları taş hastalığı
· Prostat hastalıkları
· İdrar yolları enfeksiyonu
· Üroonkoloji
· Çocuk ürolojisi
· Kadın ürolojisi
· Androloji
· NöroürolojiÜroloji Böbrekler , İdrar yolları , Mesane, Prostat , Penis ve Testislerin hastalıklarını; erkeklerde infertilite (kısırlık) ve İmpotans (iktidarsızlık) konularını inceleyen ve tedavi eden anabilim dalıdır.


Genel Üroloji
Erişkinlerde en sık görülen hastalıklardan olan üriner sistem (idrar yolları) infeksiyonları, taş hastalıkları, prostat hastalıkları ve cinsel temasla bulaşan hastalıklar gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içerir.


Endoüroloji
Endoürolojik uygulamalar genel anlamda kapalı ürolojik ameliyatlar olarak bilinen bütün endoskopik cerrahileri içermektedir. İdrar yolu, prostat ve mesanenin kapalı ameliyatları, tanısal veya tedavi amaçlı üreterorenoskopiler endoskopik uygulamaların önemlilerindendir. Vücut içi taş kırma yöntemleri ile taş hastalığı tedavisinde yüksek başarı sağlanmaktadır.

Taş hastalığı
İdrar yolları (Üriner sistem) taş hastalığının her türlü modern tedavisi ve takibi bölümümüzde yapılmaktadır. Açık ve endoskopik (perkütan, kapalı) her türlü taş ameliyatları yapılabilmektedir. Cerrahi tedavilerin yanında metabolik araştırmalar ve taş hastalığının tekrarlamasını engelleyici ilaç tedavileri de uygulanmaktadır.


Prostat hastalıkları
Yaşlanmayla beraber erkek nüfusta sık görülen benign prostat hiperplazisine (selim prostat büyümesi) yönelik tetkikler ve artık idrar tayinleri yapılabilmektedir. Endoskopik (TUR, kapalı ameliyat) ve açık prostat ameliyatları uygulanmaktadır.


Ürolojik enfeksiyonlar
İdrar yolları enfeksiyonlarına yönelik tanı ve tedaviler hastanemizde yatarak veya ayaktan verilmektedir.


Üroonkoloji
Böbrek, mesane, testis, prostat ve penis kanserleri teşhis ve tedavileri yapılabilmektedir. Ultrason eşliğinde biyopsi alınarak prostat kanseri erken tanısı konabilmektedir. Onkoloji hastalarımıza yönelik endoskopik ve açık cerrahilerin yanında kemoterapi, immunoterapi ve hormon tedavileri verilebilmektedir.


Çocuk ürolojisi
İnmemiş testis, hidrosel gibi çocukluk çağının sık görülen sorunları için uygulanan ayaktan cerrahilerin yanında; reflü (mesaneden yukarıya idrar kaçışı), hipospadyas (idrar deliğinin altta olması) ve böbrek çıkışı darlıkları gibi hastalıkların cerrahi tedavileri ve alt üriner sistemin ürodinamik rekonstrüksiyonları (mesane ve idrar yollarını yeniden yapılandırma ameliyatları) başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmektedir.


Kadın ürolojisi
İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit tedavileri günümüz çağdaş yöntemleri ile yapılmaktadır. Hastanemizde mevcut Ürodinamik test ile hasta şikâyetlerinin sağlıklı yorumlanması, verilen cerrahi kararları ve sonuçta başarı mümkün olmaktadır.Androloji
Erkek infertilitesi ve ereksiyon bozukluklarının bütün tanı ve tedavileri (mikrocerrahiler, penil protez) gereken titizlik içerisinde gerçekleştirilmektedir.


Nöroüroloji
Çocuklarda olduğu gibi erişkinlerde de nörojen mesane hastalıklarının tanıları çağdaş ürodinamik testlerle konularak tedavileri yapılmaktadır.


Ürodinami laboratuarı
Ürodinamik incelemeler ürolojik uygulamaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Standart testlerle nedeni anlaşılamayan mesane ve idrar yolu hastalıklarının tanısı için ürodinamik çalışma yapılmaktadır. Hastanemiz ürodinami laboratuvarında modern ve bilgisayar destekli bir cihaz ile hem hastane içinden hem diğer merkezlerden gönderilen edilen hastaların tetkikini özenle yapmaktayız.


ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Çocuklarda Sık Görülen Ürolojik Problemler:

İnmemiş Testis:
Yumurtalardan biri veya her ikisinin, doğumdan sonra torbada bulunmama halidir. Doğumdan sonraki ilk 10-12 ay içinde, kendiliğinden torbaya inme ihtimali mevcuttur. Eğer bu sürede yerine inmezse mutlaka ve gecikmeden tedavi edilmelidir. Tedavi, genellikle, ameliyatla yumurtayı torbaya indirip, orada tesbit etmektir.


İnmemiş testis, tedavi edilmediği takdirde; kısırlık, yumurta kanseri, yumurta torsiyonu gibi önemli sorunlar doğurabilir. Ayrıca, inmemiş testisle beraber genellikle fıtık da mevcuttur. Ameliyat sırasında fıtık da onarılmış olur.


Bazen, hareketli ve inip çıkan yumurtalar, yanlışlıkla inmemiş testis zannedilebilir. Bu ayırım, mutlaka üroloji uzmanınca muayene edilerek yapılmalıdır.


Hidrosel (Su Fıtığı):
Karın içi boşluğu ile yumurta torbası arasında yer alan kanaldaki karın içi zarı bağlantısının doğumdan sonra açık kalması ile oluşur. Bir ya da iki yumurtanın çevresinde, zaman zaman veya sürekli sıvı birikimi ile kendini gösterir. Aileler, genellikle, “çocuğun yumurtası/torbası şişti” ifadesiyle gelirler.


Titiz bir muayene ile teşhis konduktan sonra, genellikle ilk bir yaşın sonuna kadar şişliğin kaybolması ve kendiliğinden şifa bulması beklenir. Düzelmediği takdirde, küçük bir operasyonla problem halledilir.


Sünnet Derisi Problemleri:
Doğumdan sonraki aylar veya yıllar içinde, sünnet derisi hemen altındaki penis başına sıkı bir yapışıklık hali gösterir. Bu durum normaldir ve giderilmesi için bir çabaya gerek yoktur. Ancak bazen, sünnet derisi ucundaki delik ileri derecede dar olur; hatta bu durum idrarın rahatça yapılmasını engelleyebilir. Bazen de dar olan sünnet derisinin altında mikrop üreyerek iltihaba ve akıntıya sebep olur.


İşte bütün bu durumlar, bir ürolog tarafından değerlendirilip acil tedavisi yapılmalı, daha sonra ise, eğer gerekliyse çocuk sünnet edilmelidir. Tümüyle geri sıyrılamayan her sünnet derisi, mutlaka sünnet gerektirmez. Bu kararı, muayene sonrasında ilgili hekim vermelidir.


Hipospadiyas:
Yanlışlıkla “peygamber sünneti” diye ifade edilen hipospadiyas, idrar deliğinin kamışın ucuna değil de, daha aşağıda bir noktaya açılması halidir. 300 erkek çocuktan birinde görülür. Hafif ve ağır dereceleri vardır. Ağır durumlarda; idrarın ileri doğru ve düzgün yapılamaması, kamışın sertleşince bükük kalması, meninin istenilen yere boşalamaması gibi ciddi problemler doğurur. Hafif dereceli hipospadiyas ise, kozmetik bir kusur olduğundan, çocuğun ve ilerideki yıllarda genç erişkinin psikolojik durumunu bozar.


Hipospadiyasın tek tedavisi, deneyimli ellerde yapılacak titiz bir ameliyattır. Ameliyatta vücut dokuları kullanılarak, yarım kalan idrar kanalı tamamlanır ve kozmetik kusur giderilir. Başarılı bir ameliyat sonrasında organ, sünnetli normal bir çocuk penisinin görünüm ve işlevini kazanır.


Hipospadiyaslı çocukların, ameliyattan önce asla ve asla sünnet olmamaları gerekir! Ameliyat için en uygun zaman, 1-2 yaş arasıdır.


İşeme Bozuklukları:
Çocukluk çağında sık rastlanan, ancak genellikle ihmal edilip ciddi problemler doğurduğunda farkedilen bir durum da işeme bozukluklarıdır. Gece veya gündüz idrar kaçırmaktan, zor ve sıkıntılı işemeye; uzun süre idrarını tutmaktan sık sık tuvalete gitmeye kadar değişik tablolarla karşımıza çıkan bu bozukluklar, mutlaka titiz ve ayrıntılı bir ürolojik araştırma gerektirir. Sebebe yönelik tetkikler sonucunda genellikle tedavi edilebilir; ancak bir kısım vakalarda tedavi zor ve zaman alıcıdır.


İşeme bozuklukları önemsenmeyip ihmal edilirse, bazen, ciddi böbrek iltihapları, organ kayıpları, hatta böbrek yetmezliği gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir.


Aman dikkat, yarın geç olmasın!

Son Güncelleme: 29.01.2015 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Orhan sağlam 2015-01-29 14:16:37

hayırlı olsun

banner89

banner79

banner78

banner83

banner90

banner26