banner94

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

30 Mart 2014 Mahalli idareler seçimi sonucunda Kızılcahamam Belediyesini kazanan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muhittin Güney ve 11 AK Partili 4 MHP’li Belediye meclis üyesi ile göreve başladı.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

30 Mart 2014 Mahalli idareler seçimi sonucunda Kızılcahamam Belediyesini kazanan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muhittin Güney ve 11 AK Partili 4 MHP’li Belediye meclis üyesi ile göreve başladı.

uğur demirbaş
uğur demirbaş
09 Nisan 2014 Çarşamba 17:42
2184 Okunma
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

30 Mart 2014 Mahalli idareler seçimi sonucunda Kızılcahamam Belediyesini kazanan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Muhittin Güney ve 11 AK Partili 4 MHP’li  Belediye meclis üyesi ile göreve başladı.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY başkanlığında, kaplıca arkasında bulunan meclis salonunda toplandı.

08 Nisan 2014 tarihinde Salı günü saat:10.00’ da, başlayan meclis toplantısına yeni seçilen ve ilk kez yapılan meclis toplantısı Ahmet ARSLANOĞLU, Adem Emin ATAKUL Murtaza GÜNGÖR, Uğur KALENDER, Fahrettin İLHAN, Kemal ÖZTÜRK, Songül ERGELEN, Fatih ORAL, İbrahim YILDIZ, , Yusuf ŞENGÜL, Durali UYGUN, İsa SEVER, Murat CAN, Günaydın YÜCE ve Hamis TÜFEKÇİ’nin iştiraki ile noksansız olarak gerçekleştirildi.

Nisan ayı Belediye Meclisinde gündem maddeleri meclis üyelerince incelenerek tartışıldı ve kararları alınarak oylamaya sunuldu. Gündem dışı olan İlçemiz şıhçayırı mevkiindeki Arsanın Üniversite arsasından çıkarılarak sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık bakanlığına tahsisi hususunda olan madde de gündeme eklenmesi oylandı.

 

Meclis Yoklama, Açılış Sayğı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

 

Gündemin üçüncü maddesi; Meclis Geçici Katipliğine Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı tarafından en genç 2 Üyenin davet edilmesini teşkil ettiğinden, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY; Asıl Katip Üyeler seçilinceye kadar Meclis Üyeleri arasından en genç Meclis Üyesi Songül ERGELEN ile Fatih ORAL’ı geçici Katip Üye olarak davet etti.

 

 

4- Gündemin dördüncü maddesi; Yapılacak Seçimler için; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “ Tasnif Heyetinin” seçilmesini teşkil ettiğinden;

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Kemal ÖZTÜRK, Meclis Üyelerinden; Murtaza GÜNGÖR  ile Yusuf ŞENGÜL’ü Tasnif Heyetine yazılı olarak teklif etti. Bu konuda başka yazılı yada sözlü önerge veren olmadı. Verilen önerge Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde teklif edilen, Meclis Üyesi Murtaza GÜNGÖR ile Yusuf ŞENGÜL -16- (onaltı) oybirliği ile

“Tasnif Heyetine” seçildi.

 

5- Gündemin beşinci maddesi; Meclis I. Başkan Vekili ile Meclis II. Başkan Vekilinin gizli oy ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilmesini teşkil ettiğinden;

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Kemal ÖZTÜRK, Meclis Üyelerinden; Uğur KALENDER’i Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine yazılı olarak önerdi. Bu konuda başka teklif veren olmadı. Verilen önerge Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından gizli oylamaya sunuldu. Yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis Üyesi Uğur KALENDER 15 oy, Fahrettin İLHAN 1 oy aldı. Sonuç olarak Meclis Üyesi Uğur

KALENDER -15- (onbeş) oy çokluğu ile Meclis I. Başkan Vekilliğine seçildi.

 

            Müteakiben Meclis II. Başkan Vekilinin seçimine geçildi.

 

Meclis II. Başkan Vekilinin seçimi için; Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Kemal ÖZ- TÜRK, Meclis Üyelerinden; İbrahim YILDIZ’ı Meclis II. Başkan Vekilliğine yazılı olarak önerdi.

 

Yapılan oylama neticesinde; Meclis Üyesi İbrahim YILDIZ 16 oybirliği ile Meclis II. Başkan Vekilliğine seçildi.

 

6- Gündemin altıncı maddesi; Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile 2 yıl görev yapmak üzere 2 Meclis Kâtibinin ayrı ayrı seçilmesini teşkil ettiğinden;

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Kemal ÖZTÜRK ile Meclis Üyesi Ahmet ARSLANOĞLU’nun birlikte vermiş olduğu yazılı teklif ile Meclis I. Katipliğine Fatih ORAL

önerildi. Başka teklif veren olmadı.

 

Verilen yazılı önerge Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY

tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis Üyesi Sayın Fatih ORAL 16 oy, (onaltı) oybirliği ile Meclis I. Kâtipliğine seçildi.

 

            Meclis I. Katibinin seçilmesini müteakip II. Meclis Katibinin seçimine geçildi.

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Kemal ÖZTÜRK ile Meclis Üyesi Ahmet ARSLANOĞLU’nun birlikte vermiş olduğu yazılı teklif ile Belediye Meclis Katipliğine Songül ERGELEN önerildi.

 

Verilen önerge Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan gizli oylama neticesinde Songül ERGELEN Meclis Katibinin

II. si olarak -16-  (onaltı) oybirliği ile seçildi.

 

7- Gündemin yedinci maddesi; Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 2 Encümen Üyesinin seçilmesi hususunu teşkil ettiğinden;

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Kemal ÖZTÜRK ile Meclis Üyesi Ahmet ARSLANOĞLU’nun birlikte vermiş olduğu yazılı teklif ile Belediye Meclis Üyeleri Kemal ÖZTÜRK ile Adem Emin ATAKUL’u Belediye Encümen Üyeliklerine teklif ettiler. Bu teklifin dışında başka teklif veren olmadı.

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY verilen bu teklifi oylamaya sundu. Yapılan gizli oylama neticesinde; Kemal ÖZTÜRK -16- (onaltı) oy, Adem Emin

ATAKUL’da -16- (onaltı) oy alarak Encümen Üyeliğine oybirliği ile seçildi.

 

8- Gündemin sekizinci maddesi; İhtisas Komisyonlarının seçimini teşkil ettiğinden;

           

a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun bir yıllığına ve beş Üyeden oluşmasına Ak Parti Grubundan ise; Uğur KALENDER, Durali UYGUN, Yusuf ŞENGÜL, Fatih ORAL,

MHP Grubundan ise Günaydın YÜCE, Ak Parti Grup Başkan Vekili Kemal ÖZTÜRK ile MHP Belediye Meclis Üyesi Murat CAN tarafından yazılı olarak teklif edildi. Başka teklifte bulunan olmadı.

 

Verilen yazılı teklif Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun bir yıllığına beş Üyeden oluşmasına, Ak Parti’den Uğur KALENDER, Durali UYGUN, Yusuf ŞENGÜL, Fatih ORAL ile MHP’den ise Günaydın YÜCE -16- (onaltı) oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na seçildiler.

 

            Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine başlandı.

 

b) Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bir yıllığına ve beş Üyeden oluşmasına Ak Parti Grubundan ise; Adem Emin ATAKUL, İbrahim YILDIZ, Songül ERGELEN, Kemal ÖZ- TÜRK, MHP Grubundan ise Murat CAN, Ak Parti Grup Başkan Vekili Kemal ÖZTÜRK

ile MHP Belediye Meclis Üyesi Murat CAN tarafından yazılı olarak teklif edildi. Başka teklifte bulunan olmadı.

 

Verilen yazılı teklif Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun

bir yıllığına ve beş Üyeden oluşmasına, Ak Parti’den; Adem Emin ATAKUL, İbrahim YILDIZ, Songül ERGELEN, Kemal ÖZTÜRK ile MHP Grubundan ise Murat CAN -16- (onaltı) oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na seçildiler.

 

9- Gündemin dokuzuncu maddesi; Kurucusu olarak üyesi olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek Meclis Üyesinin seçilmesi ile tabii Üye olarak Belediye Başkanı’nın bildirilmesini teşkil ettiğinden;

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Kemal ÖZTÜRK, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Asıl Üye İbrahim YILDIZ, Yedek Üyeliğe ise Durali UYGUN’u yazılı olarak teklif

etti. Başka teklifte bulunan olmadı.

 

Verilen teklif Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından

oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde; Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Asıl Üye İbrahim YILDIZ -16- (onaltı) oybirliği, Yedek Üyeliğe ise -16- (onaltı) oy ile Durali UYGUN seçildi. Belediye Başkanımız Muhittin GÜNEY’in de tabii Üye olarak bildirilmesine, -16- (onaltı) oybirliği ile karar verildi.

 

10- Gündemin onuncu maddesi; Tarihi Kentler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek Meclis Üye-

sinin seçilmesi ile tabii Üye olarak Belediye Başkanı’nın bildirilmesini teşkil ettiğinden;

 

Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Kemal ÖZTÜRK, Tarihi Kentler Birliğine Asıl

Üye olarak Songül ERGELEN, Yedek Üye olarak ise Fatih ORAL’ı yazılı olarak teklif etti.

Bu konuda başka teklif veren olmadı.

 

Verilen teklif Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Muhittin GÜNEY tarafından

oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde, Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine Asıl Üye olarak Songül ERGELEN -16- (onaltı) oybirliği, Yedek Üyeliğe ise Fatih ORAL -16- (onaltı) oybirliği ile seçildiler. Belediye Başkanımız Sayın Muhittin GÜNEY’in de tabii Üye olarak bildirilmesine, -16- (onaltı) oybirliği ile karar verildi.

 

11- Gündemin onbirinci maddesi; Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı norm kadrosunda görevlendirilen Başkan Yardımcısının ücretinin görüşülmesini teşkil ettiğinden;

 

MHP Grubundan Meclis Üyesi Murat CAN, Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına, 5393 Sayılı Kanun’un 49. Maddesinin yedinci fıkrasında geçen, Bele-

diye Başkanı’na verilen ödeneğin 2/3’ünün verilmesini teklif etti. Konu hakkında başka teklif veren olmadı. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerince verilen teklif makul görüldü.

 

Verilen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı norm kadrosunda görevlendirilen Başkan Yardımcısının ücretinin, Belediye Başkanı’na verilen ödeneğin 2/3’ünün verilmesine, -16-(onaltı) oybirliği ile karar verildi.

 

12 Gündemin onikinci maddesi; 2013 yılı Belediye Başkanı Yıllık Faaliyet raporunun okunarak  11 ret 4 kabul oyu kullanıldı.

 

13 Gündemin on maddesi; 2013 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunarak 11 ret 4 kabul oyu kullanıldı.

 

Dilek temenniler ve kapanış bölümüne geçilmeden önce Meclise sunulan Gündem dışı madde olan Hastane yapım kararına istinaden;

 

İhalesi yapılacak olan ve şuan ki hastanenin yanına yapılması planlanan Kızılcahamam Devlet hastanesinin vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, hastane yanına yapılacak inşaat dolayısı ile hastalarımızın huzurunun kaçmaması için şıh çayırında bulunan ve mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait Üniversite alanına yapılması için karar alınmasını meclise sunarak plan ve projelerinin tamamlanması için meclisin Cuma gününe kadar açık bırakılarak bu ihale işlemleri için hazırlanacak olan proje görüldükten sonra oylanacak.

Son Güncelleme: 09.04.2014 18:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner106

banner79

banner78

banner83

banner90

banner26