banner94

KIZ MESLEK LİSESİ YENİ BİNASINA YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Kızılcahamam Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdiresi Nilüfer TAŞCI; Dünyada meydana gelen gelişim ve değişim rüzgârlarının, eğitimi ve dolayısıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi de etkilediğini, İş dünyasının da beklentilerinin değiştiğini ve bir eğitim kurumu olarak bu beklentileri karşılayacak nitelikte iş gücü yetiştirmenin eğitimcilerin görevi olduğunu belirtti.

KIZ MESLEK LİSESİ YENİ BİNASINA YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Kızılcahamam Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdiresi Nilüfer TAŞCI; Dünyada meydana gelen gelişim ve değişim rüzgârlarının, eğitimi ve dolayısıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi de etkilediğini, İş dünyasının da beklentilerinin değiştiğini ve bir eğitim kurumu olarak bu beklentileri karşılayacak nitelikte iş gücü yetiştirmenin eğitimcilerin görevi olduğunu belirtti.

17 Temmuz 2013 Çarşamba 12:10
1718 Okunma
KIZ MESLEK LİSESİ YENİ BİNASINA YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR
banner4

2013-2014 Eğitim öğretim yılında yeni binasında öğretime başlayacak olan Kızılcahamam kız teknik ve meslek lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

Kızılcahamam Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdiresi Nilüfer TAŞCI; Dünyada meydana gelen gelişim ve değişim rüzgârlarının, eğitimi ve dolayısıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi de etkilediğini,  İş dünyasının da beklentilerinin değiştiğini ve bir eğitim kurumu olarak bu beklentileri karşılayacak nitelikte iş gücü yetiştirmenin eğitimcilerin görevi olduğunu belirtti.

Uluslar arası pazarda nitelikli insan faktörü en önemli rekabet unsuru haline gelmiştir. Yaşadığımız yüzyılda tüm çalışanların teknolojiyi anlayabilecek kadar temel becerilere sahip olmaları, ekip hâlinde çalışabilmeleri, değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmeleri, bilgiyi yorumlayan, kullanan ve yeni teknolojiler üreten insan olmaları, karar verme ve problem çözebilmeleri, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri, kaliteli ürün ve hizmet üretiminde sorumluluk alabilmeleri için tüm ekibimizle var gücümüzle çalışmaktayız dedi.

2013-2014 eğitim öğretim yılında yeni yapılan okul binasın  da taşınacaklarını belirten TAŞCI daha iyi koşullarda ve yeterli donatıma sahip atölyelerde eğitim vereceklerini belirtti.

Yeni yapılacak okulla beraber bu öğretim yılında Anadolu Lisesi kısmında yeni alanların da açıldığını belirten TAŞCI SBS sonuçlarına öğrencilerin Pastacılık Dalı, Çocuk Gelişim ve Eğitimi ile Dekoratif El Sanatları dallarlından birini tercih edebileceklerini belirtti.

Okulumuzda mevcut bulunan her alanın Kızılcahamam yöresinde istihdamının sağlanacağı alanlar olduğunu belirterek bu alan tekliflerinin bu doğrultuda yapıldığını ve onay alındığını ifade etti.Buna göre; okulumda yer alan Anadolu Lisesi kısmı ve Meslek Lisesinde mevcut bulunan alan ve dallarımızla ilgili kısaca bilgiler verilmiştir. Umarız bu konuda velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı oluruz.

 

Okulumuz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanına  SBS puanı  ile öğrenci almakta iken, bu eğitim öğretim yılından itibaren Dekoratif El Sanatları ve Pastacılık Dallarına da SBS puanı ile öğrenci alacaktır.

    

Tercih yapmanıza yardımcı olmak ve yeni açılan alanlarımız hakkında kısaca bilgi vermek istedik.

DEKORATİF EL SANATLARI DALI: Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtmada, asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve yöresel kalkınmada da önemli yer tutmaktadır. El Sanatları tarihî, kültürel ve bilimsel özelliklerinden dolayı yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Onun için bu mesleklerde her dönemde eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır.

                

Bu alanda eğitim görecek genç kızlarımız turizm sektöründe çok yönlü potansiyele sahip olan Kızılcahamam İlçesinde yöresel, dekoratif özellikle turistik eşyalar tasarlayarak, üreterek hem ilçe kalkınmasına,  tanıtımına katkı sağlayacaklar hem de aile bütçesine katkıda bulunacaklardır.

                             

 

Okulumuzda bu alanda eğitim gören öğrenciler KOBİ tarafından girişimcilere sağlanan desteklerden de yararlanarak kendi işlerini kurabilecekleri gibi üretim yapan atölyelerde, hatta evlerinde bile çalışma imkânına sahiptirler.

 

Meslek Lisesindeki eğitimden sonra  “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Meslek yüksek okullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programlarına da yerleşebilirler.

Her meslekte olduğu gibi, bu meslekte de iş pedagojisi dersi alınarak öğretici usta vasfı kazanılabilir.

Okulumuzda bu yıl SBS puanı ile öğrenci alınan bir diğer alan ise Yiyecek İçecek Hizmetleri e PASTACILIK DALI’ dır. Yiyecek İçecek Hizmetleri MUTFAK dalına ise 9. Sınıfı tamamlayan her  öğrenci kayıt yaptırabilir.

Pastacılık dalı; Pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun pastane ürünlerini yapma süsleme ve servise hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Pastacılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Gelişen turizmi yönüyle Kızılcahamam da birçok tesis bulunmakta ve bunlara her geçen gün yenisi eklenmektedir. Bu alandan mezun öğrencilerimiz kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi

1. Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde,

 2. Pastanelerde, 

3. Kurum mutfaklarında,

 4. Kafeterya, bar ve restoranlarda, 

5. Yemek fabrikalarında,

 6. Ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde, 

7. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının yer hizmetleri ve uçaklarda çalışabilirler.

        

 

Meslek Lisesindeki eğitimden sonra  “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Meslek yüksekokullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programlarına da yerleşebilirler.

                  

Her meslekte olduğu gibi, bu meslekte de iş pedagojisi dersi alınarak öğretici usta vasfı kazanılabilir.

                              

                                  

 

YİYECEK İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak dalın ise otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır

               

 

Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe görev alabilirler.

                

            

 

 

 

SBS Puanı ile öğrenci alan bir diğer alanımız da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı Erken Çocukluk ve Özel Eğitim dallarıdır.

Tanımı

Bu alandan mezun olan birey; Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi

yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm

gelişimlerini destekleyen (fiziksel, psiko-motor,zihinsel,dil, sosyal ve duygusal), plan

yapan,uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları

konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına

yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili

etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.

 

                

 

Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim ) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi artırmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Özel eğitim alanından mezun olan birey  öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.

 

                          

                   

 

Bu alanda eğitim görmek isteyenlerin. Türkçeyi doğru kullanan, görgü kuralarını bilen ve uygulayan, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, yaratıcı, araştırıcı, gelişime açık, iletişim becerisine sahip, ekip çalışmasına uygun, hoşgörülü, iş disiplinine sahip, planlı, organizasyon yapabilen, pratik, problem çözme becerisine sahip, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bu elemanların ayrıca çocuğun kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olması gerekir.

 

 

 

                     

 

 

Anadolu kız meslek ve kız  meslek liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından

mezun olanlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi

Öğretmenliği (Açık Öğretim) ,İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Sosyal

Hizmetler Yüksek Okulu bölümlerini tercih edebilirler. Lisans eğitim süresi 4 yıldır.

 

Ayrıca, Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, istedikleri takdirde, Çocuk Gelişimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

     

 

 

 

 

 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI emek yoğun karakteri nedeniyle, on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Günümüzde, tüm ülkelerde genç ve yetişkin bireylerin istihdama geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. İş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması eğilimi, istihdam amaçlı meslekî eğitimin önemini artırmıştır.Giyim üretim teknolojisi alanında, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. Vasıflı iş gücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır

 

     

                                      

 

 

Mesleki eğitim, meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi alanında verilmektedir. Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, giyim üretimi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir.

Bu meslekteki elemanlar hazır giyim işletmelerinde, modaevlerinde, terzilerde, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği içinde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır. İş, elle ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma ortamlarının iyi aydınlatılmış ve ergonomik olması, iş güvenliği ve çalışanların sağlığının ön planda olması verimli ve kaliteli üretimin temelidir.

 

                     

 

 

Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki hazır giyim üretim işletmelerinde, konfeksiyon makineleri imalatı yapan ve konfeksiyon makineleri teknik servis hizmeti veren sektörlerde çalışabilirler veya kendi atölyelerini de açabilirler.

 

                                                               

Okulumuz Giyim Üretim Teknolojisi Alanına 9. Sınıfı bitiren öğrencilerin müracaat edebileceklerdir.

 

 

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI altında yer alan saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

        

Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun olanlar “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.

 

                        

Öğrencilerimiz okulumuz kuaförlük salonunda mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadır. Kızılcahamam da gelişen turizm ve otel sayılarının da hızla artması nedeniyle bu bölüm öğrencilerimizin istihdam sorunu bulunmamaktadır. İsteyen öğrenci kendi işyerini açabileceği gibi güzellik ve kuaförlük salonlarında, otellerin güzellik salonları, SPA merkezlerinde çalışabilirler.

Bu bölüm mezunları ayrıca;, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV stüdyolarında ve kendilerine ait iş yerlerinde çalışabilirler.

 

 

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Uzman 2013-07-20 17:50:42

O bina Kızılcahamam daki tüm öğrencilere hizmet verecek büyüklükte yapılmış.Kız meslek lisesinin kaç öğrencisi var ki o kadar büyük bina inşa edilmiş!! O bina üniversite binasına çevrilebilir. Kız mesleğede başka çözüm bulunabilir.

banner89

banner79

banner78

banner83

banner26