banner94

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Süleyman Özdere Seçim Beyannamesi ni açıkladı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Süleyman Özdere Seçim Beyannamesi ni açıkladı.

uğur demirbaş
uğur demirbaş
27 Mart 2014 Perşembe 10:30
1038 Okunma
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Süleyman Özdere Seçim Beyannamesi ni açıkladı.

Başkan Adayı Özdere yaptığı açıklamada;

Sevgili Hemşerilerim, Kıymetli Kızılcahamamlılar

             Mahalli İdareler seçiminde arkadaşlarımla beraber hizmete talip olduk. Partimiz Türkiye’nin en sevilen, en güvenilen partilerinden biridir. AKP’ye, MHP’ye, SP’ye ve hatta CHP’ye oy veren bütün seçmenler pekâlâ bizim partimize de oy verebilirler. Partimiz Şehit Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulmuş ve her zaman Türkiye’den ve Türk milletinden başka öncelik tanımayan bir siyasi kuruluştur. Diğer partiler gibi millet dışı güç odaklarının onay ve desteğini alamadığı için, milletimizin mecburen diğer partilere öncelik vermesi nedeniyle baraj altında kalan, bu nedenle devlet desteğinden mahrum olduğu için bütün harcamalarını kendi yapan bir partidir. Buna rağmen 1994 seçimlerinde Yaşar Yıldırım Büyük Birlik Partisi’nin adayı olarak seçimleri kazanmıştır. Kızılcahamam’ın büyük dönüşümü Yaşar Yıldırım’ın belediye başkanlığı döneminde başlamıştır. Yaşar Yıldırım daha sonra partimizden ayrılarak MHP’ye katıldıysa da bu partimizin yaptığı hataların sonucu değil, Yaşar Yıldırım’ın kendi tercihiyle olmuştur. Biz yıllardır doğru bildiğimiz yolda çabalıyoruz, bundan da vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin biri bitip biri başlayan krizli ortamında adı büyüğe çıkmış partilerin seçim yarışını seyretmek yerine, milletin gönlündeki yerimizi bilerek ve sadece vazifemizi yapma şuuruyla vazifeye talip olduk. Bize gayret düşer. Başarı Allah’tandır. Sadece Allah’a güvenerek oyunuza talibiz.

 

            Bizim dışımızdaki bütün partiler Türkiye’nin sahici gündemini örterek jan janlı seçim kampanyası yürütüyor. Vaatler, planlar projeler, hayaller satıyorlar. Hayalleri de hayal olsa. Hayallerinde bile kalite yok.

 

Öncelikle temel hedefimiz yerel bir seferberlik başlatarak, tüm Türkiye’ye örnek olacak, insana, Türklüğe yakışır bir millet hayatını inşa ve idame ettirmektir.

Rezzak olan Allah’tır. Kendimizi içinde bulduğumuz kültürel, maddi, manevi, siyasi, ekonomik işleyişin gayri insani olduğunu, bu sisteme mecbur olmadığımızı düşünüyoruz. Dünyayı ahtapot gibi sarmış bu hayat tarzının insanı hırpaladığını, insanlıktan çıkardığını düşünüyoruz. Bu nedenle, bütün plan, proje, tavır ve davranışlarımız insanın, bir bütün olarak milletimizin huzur ve mutluluğunu, milletimizin çıkarlarını, çocuklarımızın geleceğini gözetecektir. Sistemin kendi işleyiş mekanizması vardır. Biz bu mekanizmanın işleyişini biliyoruz. Bu nedenle başkaları gibi kaş yaparken göz çıkarmayacağız. Kızılcahamam’ın varlığını, toprağını, suyunu hatta havasını bile kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. Herkes, gayret ve çalışmasının hakkını alır, biz de millet olarak gayret ve çalışmayla hakkımızı alacağız. Ekonomik işleyişi hakikatine vakıf olacak şekilde izleyecek, çözümleyecek ve gereken yerde gerekli müdahaleyi, destek ve teşviki hak edene göstereceğiz. Ne partimizin ne de bizi seçenlerin değil, bütün Kızılcahamamlıların belediyesi olacağız. Kimsenin hakkını yemeyecek, kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğiz.

Bu hedefe ulaşmak için belediye teşkilatı kanunlar çerçevesinde yeniden yapılandırılacak, belediyenin bir bilgi deposu haline gelmesini ve halkımızın her birine ulaşacak bir kabiliyete ulaşmasını sağlayacak etkinlikler yapılacak, halk bu amaç doğrultusunda teşvik edilecektir.

Belediye şirketleri yeniden yapılandırılacak, verimliliği azamiye çıkaracak tedbirler alınacaktır. Belediye şirketlerinden işçi çıkarılmayacaktır,  ama kimsenin de çalışmadan para kazanmasına, haksız menfaat temin etmesine göz yumulmayacaktır.

Belediye şirketleri yeniden yapılandırılırken, şirket sermayesi, şirket ana sözleşmesi, vs. şirketlerin hali hazır durumu tespit edilerek bir stratejik plan çerçevesinde, Kızılcahamam da yerleşik özel sermaye ve yatırım yapmış yabancı sermaye çevreleri ile koordinasyon halinde, ama öncelikle milli ve yerel çıkarları gözeten bir seferberlik ruhuyla, milli, insani, bereketli, hayırlı bir piyasa işleyişinin sağlanması esas amaç olacaktır.

Kızılcahamam halkının milli bir seferberlik ruhuyla, kanunlar çerçevesinde, şeffaf, hesap sorulabilir, hesap verebilir bir şekilde teşkilatlanması teşvik edilecektir. Hiçbir ayrım gözetmeden, komşuluk ve akrabalık hakları /(mız) gözetilerek sağlıklı bir siyasi işleyişi temin edecek tecrübe ve bilgi birikiminin oluşmasını temin edecek çalışmalar yapılacaktır.. Bu çerçevede okul aile birlikleri en verimli şekilde çalıştırılacak, her yaştaki çocuğun (öğrencilerin) edep dairesinde memleketin her meselesinde söz ve eylem sahibi olması için gerekli tedbirler alınacaktır. Okullardaki öğrenci işlerinin kuralları veliler ve milli eğitim müdürlüğü görevlileriyle birlikte belirlenecek, çocuklar arasında gruplaşma, birleşme, sorun çözme, ittifak yapma, seçim kampanyası yapma, seçim, seçilmişi denetim tecrübesi oluşturacak bir çocuk hayatı geleneksel hale getirilecektir.

Her türlü hizmet ve faaliyetin ilçe merkezinden köylere doğru genişlemesi temel hedefimizdir. Yanlış eğitim ve ekonomi politikalarıyla bitirilen köy hayatının yeniden canlandırılması için, köylerimizde kalmış, bizi biz yapan, gelenek, görenek ve oyunların canlandırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bütün köylerimizde yüzyıllardır milleti doyuran,  şu anda atıl durumda olan her şey yeniden milli ekonomiye kazandırılacaktır. Tarihi tecrübelerimiz gözetilerek, kooperatif, özel girişim, belediye teşebbüsü vs. en doğru yolla, toprak, insan, hayat, zaman, para … israfını önleyecek faaliyetler yapılacaktır.

İnsana yakışır bir millet hayatını inşa ve idame ettirmek için öncelikle öğrencileri, nihayetinde herkesi içine alacak bir ilim  - kültür strateji planı hazırlanarak, bu planın gerçekleşmesi için gerekli her şey kanunlar çerçevesinde yapılacaktır.

En kötü ihtimalleri gözeten tatbikat senaryoları hazırlanarak, bu ihtimallerin gerçekleşmesi halinde Kızılcahamam halkının zarar görmeden badireyi atlatmasını sağlayacak plan,  proje ve hazırlıklar yapılacak, sivil savunma ve diğer sivil ve resmi kurumların en kötü ihtimallere hazırlıklı olması sağlanacaktır. Bunun için yılın belli zamanlarında tatbikatlar yapılacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına 10 yıl kalmıştır. Büyük spor ve sanat faaliyetlerine yıllarca hazırlanılması gibi Cumhuriyetin 100. Yılına hazırlık yapılacaktır. Bu hedef gözetilerek sanat ve spor faaliyetleri yapılacak, sanat ve spor takımları kurulacak, teşvik edilecek, Kızılcahamam insanının, sanat ve sporla iç içe, insana yakışır bir fiziki ve zihni kalitede olmasını sağlayacak her türlü tedbir alınacaktır.

Gençliğin, çocuklarımızın zamanın şartlarına göre en iyi şekilde yaşaması, yetişmesi, eğlenmesi, büyümesi belediyemizin öncelikli görevi olacaktır. Çocuklarımızın bir millet hayatını inşa ve idame ettirecek şekilde yetişmesi için kanunlar çerçevesinde her türlü eylem ve faaliyet yapılacaktır. Bu gayeye ulaşmak için bir gençlik merkezi kurulacak, Yabancı dil öğrenimi, Milli dil, yazı ve tarihimizi, kültürümüzü, dinimizi, irfanımızı, hakikate en uygun şekilde öğrenmemizi sağlayacak, seminerler, kütüphaneler, okuma kulüpleri, konferanslar tertip edilecektir. Ankara’dan İstanbul’dan hocalar getirerek talep edilen alanlarda kurslar açılacaktır.

Kızılcahamam’ın mesleki seminerlerin, toplantıların ve kongrelerin yapıldığı, Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı, çözümler arandığı bir milli merkez olması için gayret edilecektir..

            Enerjinin temeli elektriktir. Bütün enerji kaynakları nihayetinde elektriği oluşturmak üzere kullanılır. İlçemizin uygun yerleri varsa rüzgâr türbinleri yerleştirilmesini sağlayacağız.   İlçemizin Jeotermal enerjisini elektrik üretiminde kullanmanın yollarını arayacağız. Bütün bunları yaparken yapılmış ve yapılacak turizm yatırımlarına engel olmayacak çözümler bulacağız.

            Kızılcahamam’ın yıllardır ekilip dikilmeyen topraklarını doğrudan organik tarıma açacağız. Kışın kullanılmayan jeotermal enerjiyi seracılıkta kullanmayı sağlayacak teşvik ve tedbirler alacağız. Kızılcahamam’ın toprağına, havasına, suyuna en uygun organik sebze, meyve ve her çeşit bitki, çiçek tespit edilerek halkımız bu konuda bilinçlendirilecek, belediye destek olarak, ihtiyaç duyulan yerde belediye şirketlerini kullanarak bu alanlarda çalışmalar yürütecektir.   

            Hayvancılığın bize en uygun olanları tespit edilerek desteklenecek, gerektiğinde belediye şirketleri kullanılarak bu alanda çalışma yapılacaktır.

Gerek tarım, gerekse hayvancılık alanında, gerekse orman ürünleri alanında yeterli üretim rakamlarına ulaştıktan sonra bu ürünlerin işlenmesi için sanayi yatırımları desteklenecek gerektiğinde belediye şirketleri kullanılarak bu alanda çalışma yapılacaktır.

Kızılcahamam’ı merkeze alan 5 saatlik uzaklıkla bir çember çizilse 50.000.000 -60.000.000’luk bir Pazar ortaya çıkar. Kızılcahamam oluşturulacak insan kalitesiyle, geniş ve uzak görüşlülük ve çalışmayla bu Pazar için her şeyi üretip satabilir. Kızılcahamam’ı Türkiye’nin, Türk’lüğün gururu yapmaya azmedersek bunu başarabiliriz.

Kızılcahamam’ı Türkiye’nin kişi başına en çok sivil toplum kuruluşu (dernek, vakıf vs.) düşen şehri yapacağız. Mahalle, sokak dernekleri, spor kulüpleri kurulacak, bu derneklerin toplantı yapabilmesi için ev, salon tedarikinde belediye üzerine düşeni yapacaktır.  Her vatandaşımızın her türlü derdinde yanında olacağız. Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmasını sağlayacak tedbirler alacağız. Belediye, esnafı, şoförü, iş adamını, taciri,  destekleyecek fakat denetim görevini de aksatmayacaktır.

Coşkun Başkan tarafından yapılan kilitli taşlar muhafaza edilecek ama her zaman bakım ve onarımına özen gösterilecektir. Verimliliğinin tespit edilmesi halinde belediyelerin kullandığı kilitli taş, sokak mobilyası, kaldırım taşı vs. üretimi desteklenecek gerektiğinde belediye şirketleri kullanılarak bu alanda çalışma yapılacaktır.

Düğünlerimizin gelenek ve göreneklerimize uygun şekilde yapılması, yeni evlenenlerin ağır yük teşkil edecek şekilde harcama yapmasına neden olan alışveriş kültürünün değişmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ev fiyatlarının düşmesi için belediye gerekli tedbirleri alacaktır. Yeni evlenenlere belediye imkân bulduğu her türlü desteği verecektir.  

Merkezi Ankara’da bulunan üniversitelerin bazı bölümlerinin ilçemize taşınması, ilçemizde yeni bölümler açılması için gerekli girişimler yapılacaktır. Ama en büyük, en önemli hedeflerimizden biri uzun vadede Kızılcahamam’ın bir Üniversite şehri olması, tamamen yerli kaynaklarla finanse edilecek bir şehir üniversitesine sahip olmasıdır. Kızılcahamam’daki her türlü eğitim yatırımı teşvik edilecek belediye eğitim kalitesini artırma yönünde üzerine düşen vazifeyi yapacaktır.

Orta vadede Kızılcahamam’a devlet veya özel sektör eliyle kurulacak üniversiteyle de bağlantılı bir Psikiyatri Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına çalışılacaktır.

Somut hiçbir plan yok diye yapılacak eleştirilere peşinen verilecek cevap şudur. “Kimseye mavi boncuk dağıtmaya ve hayal satmaya niyetimiz yok. BİZ HAKİKATIN PEŞİNDEYİZ.”

Milletimizin ferasetine, basiretine güveniyor, mahalli idareler seçiminin İlçemiz ve Türkiye’miz için en hayırlı şekilde sonuçlanmasını Cenabı Hak’tan temenni ediyoruz.

                                                                                  Büyük Birlik Partisi

                                                                       Kızılcahamam Belediye Başkanı Adayı

                                                                                  Süleyman Özdere    


Son Güncelleme: 27.03.2014 10:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner89

banner79

banner78

banner83

banner90

banner26